www.MotoForum.bg

Концентрат => Закони, Данъци, Застраховки, Такси => Темата е започната от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 19:22:00Титла: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 19:22:00
Не видях такава или подобна тема във форума, а смятам, че ще е полезна на много хора. Статията е копирана от http://pravatami.bg/ (http://pravatami.bg/)

Правата ми при проверка от Пътна полиция (http://pravatami.bg/54)

Карайки своя автомобил, пред мен излиза полицай, вдига палка и сигнализира да отбия от пътя за проверка. Иска да прегледа редовността на документите ми и да отчете дали има наличие на алкохол в кръвта ми. Може да последва обиск и дори да ми бъде съставен акт за административно нарушение. Сигурен ли съм обаче, че това наистина е служител на МВР и правилно ли е постъпил, спирайки автомобила ми и извършвайки всяка една от процедурите за проверка?

УНИФОРМЕНИ БЕЛЕЗИ НА ПЪТНИТЕ ПОЛИЦАИ

Не спирам и не изпълнявам разпореждания на лица, които не носят законово определената полицейска униформа (цвят – тъмно син и/или жълта светлоотразителна жилетка). Задължителна е и маркировка на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда  „Полиция” или „Пътна полиция”. Възможно е да бъда спрян и от други служители на МВР с униформени надписи “Охранителна полиция”, “Гранична полиция” и т.н..

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ НА МПС

За да бъда правилно спрян от пътните полицаи те трябва:
1.   да заемат видимо място, а не да застават в засада скрити зад завои, храсти, дървета, билбордове или по какъвто и да е подвеждащ и изненадващ начин;
2.   да подават сигнал със стоп-палка, възможно е и с ръка, а през нощта да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет;
3.   да ми се представят, като се идентифицират с име и звание, а при съмнение от моя страна са длъжни да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта;
4.   да са на осветено място (когато спират за проверка автомобили през нощта) и служебният им автомобил да е с включени сини сигнални лампи.
Ако някой от тези четири елемента в началото на процедурата на проверка не са спазени, служителите на КАТ подлежат на дисциплинарна отговорност и се стига до нередовност на процедурата. Тогава може да предявя възражения относно начина, по който са ме спрели в акта или на собствен лист (ако е нужно повече място), като опиша в акта, че прилагам възраженията си на отделен лист. Ако забравя или по някаква друга причина не напиша възраженията си в акта, мога да го сторя в 3-дневен срок пред органа, който го е издал. Последната подобна възможност, която имам е да обжалвам наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

ПРОВЕРКА НА ШОФЬОРА НА МПС – НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ОБИСК И ДРУГИ

В Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на Сектор „КАТ – Пътна полиция” за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на моите документи, органите на реда са овластени да проверяват само:
1.   документи за самоличност: лична карта или паспорт (в случай на задгранични пътувания);
2.   свидетелство за управление на МПС, контролен талон (ако ми е иззет от органите на КАТ, представям преписа от акта за констатираното административно нарушение, за което ми е бил задържан самият талон);
3.   документи за регистрационния талон на превозното средство; за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобила и талон от годишен технически преглед;
4.   удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата: платена винетна такса (за пътища, които изискват такава, например извънградски); стикер за преминат технически преглед и за сключена застраховка „Гражданска отговорност”.
Има случаи, в които Пътната полиция може да иска извършване на обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство, при което полицаят е длъжен да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице. Този вид проверка става само в посочените от закона случаи, а не произволно. Например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред, или при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. Този вид проверка не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата, затова няма да се поколебая да искам обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, както и задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването. Няма и да позволя на полицаите да надхвърлят необходимите им правомощия като знам, че при личен обиск от лице от противоположния пол, мога да възразя.
Обискът на МПС е нещо различно от обичайните проверки на КАТ от типа: “отвори багажника да видя какво караш” или “я да видим какво возиш на задната седалка”. Той може да се извърши, само когато се издирват веществени доказателства за извършено престъпление или нарушение на обществения ред. Става въпрос за задълбочен, щателен оглед на купето, багажника и други места в автомобила, за които се изисква предварително издадена разрешителна заповед. Обиск на МПС без издадена заповед има само в 2 случая – когато лицето е задържано, или ако има неоспорими доказателства, че укрива предмет, обект на престъпление.
Проверките на Пътна полиция за съдържание на алкохол в кръвта на шофьорите са често явление, което не трябва да се подценява и също съдържа определени права, засягащи проверявания. Установяване на алкохол в кръвта на водача на МПС над 0.5 промила е административно нарушение по ЗДвП, а концентрация над 1.2 промила е престъпление по Наказателния кодекс.
1.   Ако все пак се опитам да оспоря отчетеното количество промили алкохол в кръвта ми и се съмнявам в изправността на уреда за измерване на алкохол в дъха, мога да поискам от полицаите да ми покажат знаците върху него, които са задължителни и отчитат годишния преглед и редовността на апарата или да погледна знаците на удостоверението, придружаващи апарата за измерване.
2.   Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи.
3.   Мое право е да поискам да ми се даде нов накрайник за дрегера и дори да си го поставя лично.
При съмнения в изправноста на уреда за измерване на скоростта на МПС, може да поискам неговия идентификационнен номер и представяне на самото устройство за експертиза, като посоча тези данни и възражения в издадения ми акт за административно нарушение.
Законово установено е, че мога да бъда проверен и за наличието на аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума). От КАТ могат да ми направят проверка за тях, но не и за резервна крушка за фар например.

СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

В него се вписват моите лични данни, дата и място на извършване на нарушението, както и описанието и причините за възникването му и други (образец на акт (http://pravatami.bg/wp-content/uploads/%D0%90%D0%9A%D0%A2%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf)). Важното в случая е да прочета внимателно съдържанието му и при открита нередност да впиша своите възражения в съответната графа. Силно препоръчително е като запиша каквото съм решил да сложа едно голямо „Z” на останалите свободни места за писане, за да не може да се добавя нищо след това. Ако на момента не успея да се възползвам от правото си на възражение, може в 3-дневен срок от подписване на акта да представя писмени възражения до дирекция „Пътна полиция” към която принадлежи служителят, който ми го е издал.
При съставянето на акт за констатирано нарушение, служителите имат право да задържат моя контролен талон, а аз да получа копие от акта, което да пазя и показвам при последваща проверка от органите на реда, докато си получа талона обратно.
Шофьорската ми книжка не може да бъде иззета при обикновена процедура за проверка, с изключение на случаи, в които съм с алкохол над 0.5 в кръвта. Задължително е наличието на заповед за това, издадена от оправомощен ръководител на МВР, която да ми бъде връчена. Изземване става и в случай, че съм бил наказан с лишаване от право да управлявам МПС и е влязло в сила наказателно постановление или присъда за това.
За да бъде актът валиден, той трябва да се подпише и от свидетел (обикновено това е вторият служител на МВР). Когато няма свидетел (или служителят е само един), то тогава може да ми бъдат проверени документите, но не и да ми се състави акт.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автори:
Рени Христова
Христо Георгиев

ИЗТОЧНИЦИ:
1.    Закон за Министерството на вътрешните работи;
2.   Закон за движение по пътищата;
3.   Правилник за прилагане на ЗДвП;
4.   НАРЕДБА № Iз-1429 от 1.06.2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работа.

Статията е копирана от http://pravatami.bg/ (http://pravatami.bg/)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 19:33:01
Съставиха ми акт. Какви са правата ми? (http://pravatami.bg/818)

Както се казва – на всеки се случва да сгреши. Наказват се онези, които правят грешки или нарушават установените норми, като принципът е, че незнанието на закона не извинява. Затова познаването на правата означава по-добра защита на последните.

Административен акт за нарушение не се пише само на шофьорите, които не спазват правилата за движение по пътищата. Акт може да се състави и за ред други административни нарушения. Административно наказание може да се наложи и при нарушаване на наредба на общинския съвет, напр. забрана за паркиране или при отказ да си закупя билет в градския транспорт.

Принципът е следният:

    съставя се административен акт от компетентен орган, който акт установява административно нарушение;
    на база акта се съставя наказателно постановление, което ако не бъде оспорено в посечения в закона срок, става необжалваемо и подлежи на плащане/изпълнение (защото административното наказание не е задължително да е свързано с плащането на глоба).

Съставяне на акт за нарушение

Съставянето на акта за административно нарушение трябва да стане при спазване на определени правила. Трябва да са спазени определените от закона реквизити – 10 на брой:

1. трите имена на актосъставителя, длъжност (Абсолютно задължителен елемент от акта. Този реквизит е необходим, защото показва дали съответният акт е съставен от надлежен орган. При съставяне на акт от некомпетентен орган това води до нищожност на първия);

2. дата на съставяне на акта (Този елемент се изисква, за да е ясно кога е установено нарушението. При изтичане на 6 месеца от съставянето на акта, ако все оща не е издадено наказателно постановление, производството се прекратява. Дори и да се издаде подобно наказателно постановление, то ще бъде абсолютно невалидно и няма да може да ми наложи наказание.);

3. дата и място на извършване на нарушението (Защо е необходим елемент? Ако до една година от извършване на нарушението не е съставен акт, това няма как и да се случи по-натам, т.е. законът забранява съставянето на акт за нарушение година след извършването му.);

4. описание на нарушението и обстоятелства, при които е извършено (за да има актът доказателствена тежест);

5. законовите разпоредби, които са нарушени;

6. имена, адрес и ЕГН на нарушителя (за да се знае кой ще търпи наказанието);

NB! Административната наказателна отговорност е лична! т.е. може да бъде наложена само на извършителя на нарушението.

7. имена, адреси, ЕГН-та на свидетелите;

8. обяснения или възражения на нарушителя (възражението по акта е мое изконно право, така че        хубаво е винаги, когато имам забележки, да се ползвам от него. Възможно е на база това мое възражение поне да ми бъде намалена санкцията, която законът предвижда за съответното нарушение. Във всички случаи обаче възражението и обяснението по акта няма как да влошат положението ми. Съвет! —> В самия акт има поле от три реда, където мога да впиша възраженията си и които са изключително недостатъчни понякога да изразя своята позиция по ситуцията, в резултат на която ще подлежа на наказание. Ако искам да пиша повече от три реда възражения, мога в полето от три реда да впиша, че ще приложа лист формат А4 (естествено, мога да приложа всичко – лист от тефтер или тетрадка – важното да отбележа просто какво прилагам допълнително), в който писмено ще изложа възраженията си по акта. На допълнителния лист се подписвам и вписвам номера на акта, защото приложението (лист А4) с възраженията от моя страна става неизменна част от акта);

NB! Отбелязвания, възражения, допълнения и обяснения по акта мога да направя в съответното РПУ до 3 дни след съставянето му.

9. имена, адреси, ЕГН-та на лица, претърпели имуществени вреди от нарушението (ако има такива);

10. опис на иззетите вещи, ако има такива и на кого са поверени те за пазене.

По време на и след съставянето на акта има още няколко условия, които трябва да се изпълнят:

1. Актът се съставя в присъствието на наруштеля и свидетелите, които са присъствали при извършване на нарушението. Но законът разрешава съставянето на акта да стане и в мое отсъствие.

2. Задължително е актът да бъде предявен на нарушителя. Това означава, че аз като нарушител имам правото да бъда запознат с това, което ми вменяват като извършено от мен нарушение. Защото точно това е ролята на административния акт – той установява нарушението и е основа за налагане на наказанието. Ако все пак по някакви причини актът не ми е предявен, това трябва да се случи най-късно преди съставяне на наказателното постановление. Това означава, че не може да ми се състави наказателно постановление (съответно наказание), ако не ми бъде предявен предварително административен акт за нарушение.

3. Актът се подписва от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Оказът ми да подпиша акта обаче няма да ме освободи от отговорност – в такъв случай актът се подписва от поне още един свидетел, като в акта се записват имената и адресът му (така се удостоверява отказът ми да подпиша акта).

Това е установената от закона основа, на която трябва да стъпи наказателното постановление. Пълнотата му и законността му са основания, които ще направят законно и наказателното постановление.

ОБЖАЛВАНЕ:

(Възражение)

Тук нещата си имат определена специфика. Първо – всеки може да защити сам – лично, своите права и интереси пред съда. Когато става дума за несправедливости от страна на администрацията и държавните органи, нищо не ми пречи сам да си водя делото – нищо няма да загубя. Основен принцип в правото при обжалването е, че положението на оспорващия не може да се влоши (това важи с пълна сила и при обжалване пред по-горна инстанция). Естествено, в зависимост от сложността на проблема, мога да се ползвам и от услугите на процесуален представител – адвокат. Но това е въпрос както на лична преценка, така и на правна култура. Второ – могат да се обжалват и наказателното постановление, и административният акт за нарушение – но по различни начини и пред различни органи.

Оспорване на акта - само по административен ред, т.е. пред по-горестоящия административен орган –  чрез възражение.

Това оспорване се осъществява извън рамките на съда – изцяло по административен ред! Следователно не се дължат и съдебни такси, които ще трябва да заплатя при оспорване по съдебен ред .

Как да възразя?

- пред непосредствено по-горестоящия административен орган;

- възражението се подава чрез органа, издал акта (задължително трябва да искам входящ номер – на момента);

- срокът за възразяване е 3 дни от издаването на акта.

Внимание! Не съм длъжен да правя възражения по акта. Това е просто една допълнителна възможност, която ми предоставя законът. Има и още – не съм длъжен да оспорвам по административен ред, за да мога да стигна до съдебно оспорване. Административното обжалване на акта чрез възражение не е задължително да бъде изчерпано, за да мога да оспорвам по съдебен ред наказателното си постановление. Големият плюс на възражението се крие във възможността актът да бъде отменен от горестоящия орган, което би ми спестило издаването на наказателно постановление, съответно и “борбата” пред съда.

-> примерна бланка на писмените ми възражения (http://pravatami.bg/wp-content/uploads/Blanka%20za%20vyzrajenie.docx).

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Вяра Молева

ИЗТОЧНИЦИ:

1.  Адинистративно- Процесуален Кодекс
2.  Закон за административните нарушения и наказания
3.  Наказателно- Процесуален Кодекс
4.  Граждански Процесуален Кодекс
5.  “Административен процес”- проф. Хрусанов, проф. Костов

Статията е копирана от http://pravatami.bg/ (http://pravatami.bg/)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Nick в септември 19, 2013, 19:35:22
Залепих темата, защото е полезна.  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 19:37:52
Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя? (http://pravatami.bg/675)

Съставиха ми акт за административно нарушение, а няколко седмици по-късно получих известие, че е съставено и наказателно постановление, с което ми се налага административна санкция. Смятам, че в случая вината за нарушаване на правилата не е моя или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за издаване на такива актове. В този случай мога да обжалвам наказателното постановление, като това обжалване няма как да влоши положението ми или да увеличи разходите ми. Следващата статия има за цел да ме запознае с реда и сроковете, при които мога да обжалвам наложената ми санкция.

1. Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено. Не мога да обжалвам наказателно постановление с наложена глоба на стойност до 10 лева, включително.

2. Подавам жалба в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

3.  Съдържание на жалбата:

    съда,  до който я подавам;
    административнонаказателния орган, чрез който я подавм;
    трите ми имена, ЕГН и адрес;
    посочвам номера и датата на наказателното постановление, което ще обжалвам;
    кратко описание и доказателства на обстоятелствата, на които се позовавам;
    моето искане да бъде отменено или изменено наказателното постановление;
    подпис.

При оспорване по съдебен ред следва да заплатя определена съдебна такса, която се определя в зависимост от стойността на акта, който обжалвам.

4. Районният съд разглежда жалбата и насрочва дело в открито заседание, като ме уведомява за това с призовка (ако своевременно сменя адреса си, посочен в жалбата, е препоръчително да информирам съда, защото може да присъди и неприсъствено решение, без да присъствам на съдебното заседание). Съдът дава ход на делото и в случай, че не бъда намерен на посочения от мен адрес в жалбата.

5. Районният съд  в състав само от един съдия разглежда делото и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или да отмени наказателното постановление.

    Ако не съм доволен и от решението на районния съд, мога да го обжалвам пред административен съд (последна инстанция);
    срокът за подаване на жалбата е 14 дни от деня, когато ми е съобщено решението на районния съд;
    жалбата подавам чрез районния съд, който е издал решението;
    решението на административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

И накрая, въпреки че вече знам каква е процедурата, е силно препоръчително да си наема адвокат, с чиято правна помощ ще имам значително по-големи шансове за успех. Важно е да знам, че в това производство пред районен съд, когато наказателното постановление е отменено – няма да ми се присъдят разноските по делото.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Рени Христова

ИЗТОЧНИЦИ:

1. Административнопроцесуален кодекс;
2. Закон за административните нарушения и наказания;
3. Закон за движението по пътищата;
4. Граждански процесуален кодекс;
5. Наказателно-процесуален кодекс;
6. Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС.

Статията е копирана от http://pravatami.bg/ (http://pravatami.bg/)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 21:11:05

Какви са правата ми при ПТП? (http://pravatami.bg/126)

Правата ми при ПТПВ наши дни автомобилът е едно необходимо удобство. В същото време обаче трябва да знам, че никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ми поведение и отношение на пътя като шофьор. Повишеното внимание и прецизност са понякога животоспасяващи както за мен, така и за всички участници в движението. Ето някои основни насоки, които биха ми били полезни в случай, че съм участник в ПТП.

В случай, че съм участник в ПТП:

    Трябва да спра и да установя какви са последиците от произшествието. Ако не разбера или “тактично” се направя на неразбрал, че съм участник в ПТП и не остана на местопроизшествието, другият/другите водач/и може/могат да подаде/подадат жалба срещу мен. След което КАТ идват в нас, за да огледат МПС-то ми. Ако по него има безези от ПТП-то (напр. боя от друго ПТП) се съставя акт (може да ме лишат от правото ми да управлявам МПС или да ми наложат парична глоба).
    NB! Законът приравнява напускането или бягството от местопроизшествието на “извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества”. Тоест ще понеса наказанието, предвидено в Наказателния кодекс именно за тези случаи, дори и когато не съм пил или употребявал наркотици.
    Трябва да уведомя органите на МВР, в случай че има пострадали или има причинени имуществени вреди.
    Трябва да остана на мястото на произшествието и да изчакам пристигането на представител на Министерството на вътрешните работи или на следствието, като до пристигането им, е желателно да взема мерки за безопасността на движението и да окажа помощ на пострадалите, ако има такива.
    Важно е да знам, че НЕ трябва да  премествам превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променям състоянието му до идването на представителя на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което съм длъжен веднага да се завърна на мястото на произшествието. По този начин ще окажа съдействие на органите на МВР, които ще заснемат разположението на пътните превозни средства /ППС/ и причинените щети с цифров фотоапарат и ще опишат обстановката в съответния протокол.

Тези действия трябва да предприема дори и да не съм пряк участник в произшествието!

След като органите на МВР пристигнат на местопроизшествието те ми съставят акт за ПТП, ако се установи, че произшествието се е случило по моя вина.

    Ако имам възражения, те се отбелязват в акта.
    Освен това срещу акта мога да подам възражения в тридневен срок от издаването му пред Началник РПУ! Ако не подам възражения в срок, то тогава се издава наказателното постановление.
    На база актът за ПТП наказващият орган издава наказателно постановление, което мога да обжалвам в 7-дневен срок от връчването му пред районния съд, в района на който е извършено нарушението.

Изготвят се и следните документи в зависимост от характера на произшествието:

    Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП с пострадали лица –  Приложение № 1 (http://pravatami.bg/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%201.PNG.pdf) и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция”- МВР. Протоколът се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
    Протокол за ПТП с материални щети. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети – Приложение № 2 (http://pravatami.bg/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202.PNG.pdf).
    Двустранен констативен протокол за ПТП. Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, то тогава можем да попълним своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3. Застрахователите, с които съм сключил договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – Приложение № 3 при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол – Приложение № 3 (http://pravatami.bg/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%203.PNG.pdf), е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.

Препис от протоколите и други документи, съотносими към произшествието (като плана-схема на ПТП) мога да получа и в случай, че съм трето лице, което е претърпяло вреди от ПТП или пък съм изгубил оригинала като отправя писмено искане до териториалното управление, което е издало протокола. Те са ми необходими, за да докажа настъпването на застрахователното събитие и да предява претенция към застрахователя си.

Съгласно чл. 287 от Кодекса за застраховането ежемесечно до 25-то число на месеца, Министерство на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП като:

    вид и номер на съставения протокол;
    снимки, когато такива са направени;
    дата на ПТП;
    място на ПТП;
    МПС, участвали в ПТП – с посочване на регистрационния номер и номер на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;
    МПС, което е причинило ПТП.

Тази информация е достъпна за застрахователя. При поискване от негова страна във връзка с предявена пред него претенция, Информационният център му предоставя информация, отнасяща се за съответната претенция.

Органите на МВР не посещават местопроизшествието и не съставят документи, когато:

    повредите на МПС са възникнали в резултат на природни бедствия;
    МПС пострада при пожар;
    повредите на МПС са възникнали в паркирано състояние;
    повредите на МПС не са причинени от друго ППС;
    има повреди по стъклата на автомобила.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Петя Баковска

ИЗТОЧНИЦИ
1.   Закон за движението по пътищата;
2.   Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерство на Вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд;
3.   Закон за административните нарушения и наказания.

Статията е копирана от http://pravatami.bg/ (http://pravatami.bg/)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в септември 19, 2013, 22:36:48
всичко това е добре да се знае,но може много лесно да се избегнат тези главоболия първо при сигнал със стоп палка пускаш ръчката за газта и вдигаш ръка напред.след което започваш въртеливи движения с китката с въпроса луд ли си та си мислиш че ще спра?после(не се препоръчва бързо каране да не стават предпоставки за птп)се прибирате и оставяте мотора в гаража(разбира се ако нямате нещо друго за правене с мотора)ако случайно сте от малък град и всички се познавате и въпреки всичко на другия ден доидат полицаите във вас с идеята да ви пишат акт...ми нека си пишат те друга работа нямат.вземате акта и при наи близкия адвокат да ви напише едно листче че не сте съгласен с написаното в акта и го носите веднага в полицията,ако докато пишат акта са ви взели книжката настоявате да си ви я върнат,те нямат право да ви я задаржът.сега с книжката се прибирате и се черпите с приятели.като ви назначът дата за делото,поне за след 3 месеца,отивате при адвоката и му казвате да смени датата на делото(например под предлог че има по същото време друго дело за убийство или да си измисли нещо(те си знаят наи добре)съответно отлагате датата с минимум още три месеца и така когато наи накрая отидете на дело ще е след 7/8месеца след извършване на опита да посегнат на книжката ви.вземате с вас един причтел с категория а и отивате на дело.изслушвате търпеливо полицаите и като доиде вашия ред да се защитите,ставате и смело казвате.ми то мотора тогава не го карах аз,а моя приятел(този кото сте си довел предварително)всички падат и жмикат на пресекулки а приятеля ви става и казва ми да то аз карах мотора,видях ви но ми се сторихте леко неприятни и не ми се спираше да се заяждате и да ми джугате пари.сега и адвоката ви гледа и жмика на парцали.какво следва...нищо понеже са минали 6 месеца от нарушението и нямат право да съставят акт на другарчето ви.тои се е признал за виновен(с което оневинява вас)може да си водите и публика да потвърдят случката.при втори опит за спиране директно завеждане на дело за полицеиски тормоз и разигравате втори сценарй които ме мързи да опиша сега,но ако има заинтересовани мога да споделя и него.може би така най накрая кат ще разбере че спирането на моторит е по желание на моториста,а не негово задължение.дано съм ви бил полезен.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 19, 2013, 23:09:32
всичко това е добре да се знае,но може много лесно да се избегнат тези главоболия първо при сигнал със стоп палка пускаш ръчката за газта и вдигаш ръка напред.след което започваш въртеливи движения с китката с въпроса луд ли си та си мислиш че ще спра?... дано съм ви бил полезен.
Всичкото това "бягане по тъча" може и да свърши работа няколко пъти, но едва ли ще е вечно.  :grin: Пък и не забравяй, че много от пребиваващите тук карат и коли (аз също).  (:a:)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: evilution в септември 20, 2013, 00:07:58
Всичкото това "бягане по тъча" може и да свърши работа няколко пъти, но едва ли ще е вечно.  :grin: Пък и не забравяй, че много от пребиваващите тук карат и коли (аз също).  (:a:)
с колите...си има други форуми,а това работи,правна система в бг няма,поне не ефективна.не виждам причина да не се използва,мисля че на доста от колегите ще спести главоболията с полицията

Хайде да се пребием заради едни ченгета или за някаква глоба... или да ни пребият ченгетата.
Тъпо е!
Да, правната система не работи, и именно за това падат много повече от половината актове.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 20, 2013, 07:45:48
да те разбирам че ми предлагаш да почвам да им спирам ли? :-) :-) :-) :-) :-)
Темата за спирането е дъвкана в този форум не веднъж и дваж. Силно се надявам не само ти, но и другите да не научават тия неща по-горе по трудния начин.  :grin:Защото ако полицаите се заинатят ще те спрат, ама дали ще понесеш толкова бой?  :-)Особено ако не са КАТ, а имат някаква акция.
П.П.: Нали го знаеш онзи виц, дето един го задържали за 24 часа и като го пуснали един негов познат го пита: "Абе, днешната полиция бие ли?", а той: "Днешната - не, ама снощната какво ме прави..."  :biggrin: (:f:)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 20, 2013, 11:07:21
Много от нас са ни спирали за превишена скорост. Хубаво е да познаваме с какво и как (понякога по-добре и от полицаите).

Всички одобрени за момента средства за измерване на скоростта в България:

1.Радар – скоростомер
Трафик радар TR4-D
Честота на работа – Х band (10.525GHz)
ЕТ „Соттрон-Иван Сотиров”
Срок на валидност: 21.03.2015

2.Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение
TFR1 – M
Скоростта се измерва с TR-4D, който е неделима част от TFR1-M,
Тинел Електроникс ООД
Срок на валидност: 24.02.2020

3.Мобилна видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения
RADAR AUTOVISION DIGITAL MPH-BEE ІІІ
Честота на работа – Ka
Traffic Safety System ltd, UK
Срок на валидност: 18.12.2017

4.Стационарна видео – радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения
SITRAFFIC ERS 400
Честота на работа – K band (24.125GHz)
Siemens AG
Срок на валидност: 06.10.2019

5.Радар – скоростомер
МУЛТАНОВА 6Г
Честота на работа – Ka band (34.360GHz)
Швейцария
Срок на валидност: 14.06.2015

Тъй като засадите ги правят най-често с TR4 и TR4-D, може да се запознаете с "гадовете": TR4 (http://www.sopa.bg/request.php?465) и TR4-D (http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fforum.fiat-bg.org%2Fdownload.php%3Fid%3D51838&ei=QEM7UuXUIJDZsgae34DAAw&usg=AFQjCNGAzB2CWLGJNZCQKiDuOhR1Mg9XxQ&bvm=bv.52434380,d.Yms&cad=rja).  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 20, 2013, 18:27:08


        СПИСЪК НА НАРУШЕНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № IЗ-2539 ОТ 04.02.2013г.

Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) - 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) - 15 контролни точки;

3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) - 12 контролни точки;

4. за управление на спряно от движение моторно превозно средство или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 контролни точки;

5. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 ЗДвП) - 5 контролни точки;

6. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 12 контролни точки;

7. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) - 8 контролни точки;

8. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 контролни точки;

9. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 6 контролни точки;

10. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 6 контролни точки;

11. за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 контролни точки;

12. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) - 6 контролни точки;

13. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) - 8 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) - 8 контролни точки.

(2) На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Ето и 2 полезни линка, че да не пействам всичко:

 Закон за движение по пътищата (http://www.kat.mvr.bg/ZDVP_13.htm)

 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата (http://www.kat.mvr.bg/prprzdp_09.htm)

ИЗТОЧНИК: Сайтът на КАТ (http://www.kat.mvr.bg/activ.htm)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Ice_queen^^ в септември 22, 2013, 17:24:00
олигофрен малоумен,майка ти знае какво става като ме спрат сигмите ,щото ми правеше свирки тогава

Първо предупреждение, второто ще е от Рато по-официално  :)Моля да се запази добрия тон без подобни обиди... Дано с глупостите си не откажеш автора на темата да пише, защото наистина е полезна, а фирма "Василка" след малко ще измете  :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 23, 2013, 00:11:50
Следва едно мнение във друг форум и всеки сам за себе си да решава доколко да му се довери:

Цитат
Превишена скорост

Posted by: ss7 in Общество, tags: КАТ, мвр

Как да се защитим срещу НП за превишена скорост.

Ако ви засекат със старите радари (които не снимат номера на колата) , нарушението превишена скорост е установено и доказано , но не е доказано кой го е извършил , нищо че са ви спрели вас и данните ви ги пишат във акта .

Съдебната практика е такава, че обикновено НП се отменят, ако в момента на засичането на скоростта е имало усилено насрещно движение, или пък колона от автомобили по посока на движението. В тоя случай КАТ няма как да докаже, че са засекли точно вашата скорост.

Ако ви спрат и има движение - снимайте движението , съгласно ЗДП снимките са доказателство :

7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.

Преполагам, че законодателя е искал да каже, че са доказателство само когато ги представа КАТ , но такова нещо не е написано Те са доказателство , дори когато ги представяте вие във ваша защита

Изобщо снимайте цялата сценка - обикновено шапкарите нарушават куп закони .

Втория случай - ако ви снима камера с радар , тогава трябва да ви извикат преди издаване на НП да дадете обяснение кой е карал - вие или друг. Ако не го направят , НП ще падне в съда, поради недоказване кой е извършил нарушението.

Дупнишките КАТ-аджии поне са смели - в решенията на РС има случай на съставяне на акт и НП на водач на Порше Карера със софииска регистрация. Човека съответно е обжалвал и НП е отменено , въпреки, че най-вероятно е бил нарушител.

По принцип не мислях да давам тази информация , щото съм против превишената скорост, но има доста случай, когато спират, а засечената скорост е от преди 10-20 минути. Аз самия имах такава случка преди около месец , та се наложи да демонстрирам знанията си по ЗДП , ЗАНН и НК .
Да напомня: "Радарът измерва скоростта на МПС от транспортния поток и регистрира най-високата измерена скорост, посоката на движение, датата и часа на нарушението и ги съхранява за определен период от време." - става дума за популярния TR4-D.
Моят съвет: възразявайте, колкото и малък да е шанса, пък... кой знае?  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в септември 23, 2013, 20:40:51
Следва едно мнение във друг форум и всеки сам за себе си да решава доколко да му се довери:
Да напомня: "Радарът измерва скоростта на МПС от транспортния поток и регистрира най-високата измерена скорост, посоката на движение, датата и часа на нарушението и ги съхранява за определен период от време." - става дума за популярния TR4-D.
Моят съвет: възразявайте, колкото и малък да е шанса, пък... кой знае?  :grin:
:-) :-) :-) :-)ако се видим бирата е от мен,май ще ме предумаш да започна да спирам :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 23, 2013, 21:12:39
:-) :-) :-) :-)ако се видим бирата е от мен,май ще ме предумаш да започна да спирам :)
Ще ти напомня за бирата  :grin:
Може би задето съм от малък град разсъждавам така: ще ме спрат веднъж-дваж, ще видят, че всичко е ОК (е, ако леко съм попревишил скоростта може да има забележка :smile:) и няма да ме закачат, ако не правя магарии.  От друга страна, да речем, че ще избягам веднъж-дваж (може би и повече), но няма да им е трудно да ме разберат кой съм и рано или късно ще ми го върнат тъпкано (не че няма да са си прави), ако не когато съм с мотора, то когато съм с колата - личната или служебната.  :+h+:В големия град е подобно, само дето се отлага по-дълго във времето. Заслужава ли си вторият вариант?  (:tang:)
И да се върнем на темата:

Цитат
Трябва да се знае, че един акт може да се "събори" в съда дори и за една правописна грешка, за сбъркана алинея или член от закона. Изобщо не се притеснявайте. Ако смятате, че сте прави, откажете да подпишете и да платите доброволно фиш, макар че след това ще ви издадат акт.

Никой не трябва да се притеснява и да иска всички подробности при вземането на алкохолна проба или при твърдение на съответния пътен полицай, че с радар е установено превишаване на скорост. Особено ако водачът е убеден в правотата си. Често полицаите се възползват от това, че водачите не познават законите и си измислят всякакви нарушения. Затова шофьорите предпочитат да "бутнат" някой лев и да се отърват, независимо че в действителност не са направили нищо. Най-добрият вариант на поведение в случая е винаги да се разпитва подробно - какво е нарушението, какво е законовото основание за спиране, каква е санкцията.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 23, 2013, 23:29:13
  Ако при написване на акта полицая ви заплаши, че ако напишете възражения ще си имате големи проблеми - това по същество е престъпление и нарушение на конституционното право на всеки гражданин на правосъдие. Не е много ясно защо го правят - твърди се че ако бъдат призовани на дело в извънработно време, положеният им допълнителен труд не се заплаща. Имате право да пуснете жалба и до КАТ за некоректен акт, но трябва да знаете, че КАТ застава твърдо зад полицаите, и досега не е известно такава жалба да е имала успех. Възможно е подобна жалба да има известно положително влияние по-късно пред съда, но като се имат предвид  усилията за подаването й, може би е безсмислено да си губите времето с това.
  Много е важно да не изпуснете също 7-дневния срок от връчване на наказателното постановление за подаване на жалбата (като денят на връчването не се брои). При изпускане на срока си губите всичките шансове за обжалване. В съда прилагайте копия от документите, а не оригиналите. Ако имате други доказателства или свидетели - ги опишете. Не пишете в жалбата, че наказанието е прекомерно голямо, така признавате вината си. Жалбата ви ще бъде придвижена до съда от КАТ. Изчакайте да получите призовка, като се подготвите добре. Делата се бавят доста, възможно е полицаят до този момент да е забравил всичко по случая. Добре би било, все пак тези обстоятелства да се използват, ако правото и моралът са на ваша страна. Ако бъдем толкова примитивни да мислим само за себе си и превръщаме съда в играчка, което у нас се оказва не особено трудно, няма защо да се възмущаваме, че не струваме нищо като общество.
 
Цялата статия на КАТ - глоби и обжалване (http://koli.bghot.com/kola-kat-globa.php), но в общи линии повтаря вече казани в темата неща.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pavlov_playlife в септември 24, 2013, 10:23:57
пресен случай от седмица,колега не спря на палка и в следващото населено място на блокадата от КАТаджии се наложи да спре.На делото обаче отиде с кадърен адвокат и остана без книжка само за месец с 100 кинта глоба.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Night_Hawk в септември 25, 2013, 09:46:14
Заканили са се да премахнат рутинните проверки на пътя, ако това стане ще е добре въпреки, че пак ще имат право да спират за проверки в 4 възможни случая, което малко ме навежда на мисълта, че може и да си остане както до сега, ама дано не изляза прав!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: otzemiata4ovek в септември 25, 2013, 10:48:08
И кои са тези 4 възможни случая?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Night_Hawk в септември 25, 2013, 11:57:22
За сега не се споменават 4-те възможни случая, ама предполагам: 1-во: при очевидно нарушение, 2-ро при акция за залавяне на лица извършили престъпление... 3-то ако шофьорът очевидно се държи неадекватно на пътя, дори и без да е в нарушение... и 4-то при видимо неизправно МПС...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 25, 2013, 12:11:01
Има логика. Ето още малко интересни нещица взети от ТУК (http://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2010/08/20/949422_snimka_za_spomen/):

Цитат
Добре е да обърнете внимание на няколко факта:
- от извършване на нарушението до съставянето на акта не трябва да е минала повече от една година, в противен случай производството трябва да се прекрати
- от съставянето на акта до издаването на наказателното постановление не трябва да са минали повече от шестте месеца, ако това е така, производството трябва да се прекрати
- абсолютната давност при нарушенията по Закона за движение по пътищата е три години от извършване на нарушението, т.е., ако сте били заснети с камера, държавата има три години да ви намери и да ви накаже.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в септември 29, 2013, 00:02:25
Сигурно сте чули новината, но нека да си го имаме тук черно на бяло:

КАТ променя правилата за проверки на пътя (http://bnt.bg/bg/news/view/108650/kat_promenja_pravilata_za_proverki_na_pytja)

Нови мерки за контрол на пътните полицаи ще бори корупцията сред тях. Оказва се, че след последната операция на вътрешна сигурност, от 60 проверени екипа само един не се е поддал на изкушението да вземе пари и това всъщност са били служители под прикритие. Утре на Национално съвещание във вътрешното ведомство ще бъдат обсъдени проблемите и набелязани конкретни мерки за преодоляване на корупцията на пътя. Това каза пред кореспондента ни в Брюксел вицепремиерът и вътрешен министър Цветелин Йовчев.

И още:

Оплакваме се от КАТ чрез нова система (http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/09/26/oplakvame-se-ot-kat-chrez-nova-sistema.200677)

МВР ще въведе система, чрез която хората ще могат да подават оплаквания от неправомерни действия от патрулите на КАТ, съобщи вътрешният министър Цветлин Йовчев, цитиран от БНР.

По думите му с новата технология сигнали ще могат да се подават както по телефона, така и в интернет.

"Патрулите на КАТ ще могат вече да спират автомобили само в определени случаи, когато има фрапиращо нарушение на правилата на движение по пътя. Ще бъде въведена и система, в която всеки един от полицаите, които са от "Охранителна полиция" и от патрулите на КАТ, ще бъде снабден с GPS", заяви Йовчев.

По думите му по този начин ще се знае къде точно се намира патрулът в момента и дали точно изпълнява разпорежданията на съответния си ръководител.

В патрулните автомобили пък ще бъдат раздадени таблети на патрулните полицаи. В новата техника задължително ще бъде въвеждана детайлна информация за всички случаи, в които има спрян автомобил.

Според новите правила водачите ще бъдат спирани само при 4 случая - при видимо нарушение на правилата, когато се вози опасен товар, ако има съмнение, че водачът е употребил алкохол и когато има данни, че шофьорът е участник в катастрофа или престъпление.

"Всичко това се прави, за да се предотвратят случаите на корупция от поделенията на "Пътна полиция", каза вътрешният министър Цветелин Йовчев.

Той се закани, че за всички спрени автомобили в най-скоро време ще бъде съобщавано по радиостанцията, заедно с конкретните причини, поради които е спряна колата.

Работата на пътните полицаи ще се оценява с намаляването на жертвите и на пострадалите, а не с наложените глоби и наказаните водачи", категоричен бе МВР шефът.

Вътрешният министър посочи още, че за момента няма да има сериозни кадрови промени в поделенията на КАТ.
-------------------------------------------

От мен ще кажа само: дано да е за добро!  :x


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 13, 2013, 17:36:38
10 неща, които КАТ не иска да знаете (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2358472)

1. Патрулът на пътя няма уред, с който да засича превишена скорост.

Ако ви спре някой катаджия и ви каже, че се движите с превишена скорост, веднага го попитайте с какъв уред е констатирал това.

През 2012 г. КАТ свали от въоръжение 430 радара без камери, с които можеха да засичат покрай пътя. На тяхно място униформените получиха над 150 мобилни и 25 стационарни устройства, които снимат колите с превишена скорост и техните номера. На нарушителите се издават електронни фишове, които се пращат по пощата.

2. Мобилните камери не могат да снимат нощем.

Това го правят само стационарните, които имат светкавици. Правени са опити за заснемане с мобилни радари на добре осветени улици в големите градове, но невинаги се виждат добре нито колата, нито номерът . За мобилните радари, които са над 150, могат да се купят и монтират инфрачервени светкавици, но това най-вероятно ще стане догодина.

3. Радарът не може да засича в тунел.

Независимо дали камерата на КАТ е стационарна или мобилна, дори и да е сложена на близо до изхода на тунел, тя не може да улови правилно обратния сигнал, който се отразява от стените. Предстои в подобни "закрити" участъци КАТ да монтира друг вид камери, които изчисляват средната скорост на движение и снимат само коли, които са минали с по-висока от разрешената скорост. Такива камери вече работят на магистрала "Люлин" между София и Перник. Използват се и в много страни от Европа.

4. Градското видеонаблюдение не може да снима за скорост.

Системите от камери по улиците в София, Варна и други градове не са радари. По техни клипове не могат да бъдат съставени електронни фишове за скорост. Издават се само актове за минаване на червен светофар, за влизане в еднопосочна улица, за обратен завой на забранено място и дори за неправилно паркиране. Това обаче зависи от оператора, който следи трафика на екраните в наблюдателния център и види нарушението.

5. Стационарните камери не виждат коли със скорост над 250 км/ч.

Звучи невероятно, но онези, които профучават бясно край радара на шосето, отървават глобата. За да се получи снимката за електронен фиш, за по-малко от секунда камерата наслагва един върху друг 160 кадъра и така изчислява скоростта на автомобила.

При 250 км/ч кадрите падат под 60-70. Така или снимката става мътна, или на нея се вижда само пътят, но не и колата с номера. Преди 2 години стационарен радар на магистрала "Тракия" край Пловдив успя да заснеме "Ауди" с 251 км/ч, но това се смята за изключение.

6. Дрегерът мери алкохола в количество издишан въздух, съдържанието в кръвната проба не е същото.

Когато уредът, който носят катаджиите, ви покаже алкохол над допустимите 0,5 промила, не бързайте нито да се отчайвате, нито да давате подкуп. Текстът в ЗДвП е двусмислен. Там се казва, че наличието на алкохол се установява с медицинско изследване и/или с техническо средство. Искайте да дадете кръвна проба, иначе законът ще ви преследва само по показанията на дрегера. В много случаи резултатът от теста на кръвта е по-нисък от този на уреда. Например - ако дрегерът показва 1,3 промила в издишания въздух, кръвната проба може да е 1 промил. Тогава шофьорът не носи наказателна отговорност (до 1 година затвор), а плаща от 500 до 1000 лв. и остава без книжка от 6 до 12 месеца.

7. Уредът за алкотест трябва да е годен и да е собственост на МВР.

Ако полицай иска да ви изпробва с дрегер, той е длъжен да носи документ за уреда, в който пише вида му и кога е минал на технически преглед. През годините са засичани случаи, в които полицаи на пътя пробват водачите или с бракувани устройства, или с такива, които са купени от някоя фирма вносител. Един уред струва 150 - 200 лв., а такива пари ченгетата си изкарват на едно дежурство от рушвети. Дрегерите, с които сега работи КАТ, имат памет, в която се записва всяка проба.

8. Не всеки полицай има право да пише акт или фиш.

Обърнете внимание на униформата, името, фамилията и длъжността на полицая, който ви е спрял за проверка. Обикновено катаджиите носят светлоотразителни жилетки с бадж. Такива имат и от "Магистрална полиция" - служба, която е различна от "Пътна полиция". Ако проверяващият е от тези две структури - добре. Но може да се окаже, че на дрехите му има само надпис "Охранителна полиция". Има вероятност също да е жандармерист или граничен полицай. Тогава не е сигурно, че той може да ви напише акт или фиш по ЗДвП. Трябва да е минал на специални курсове.

9. Искайте фиш за нарушения, които се наказват с глоба до 50 лв.

Ако ви хванат в някакъв очевиден грях и сте съгласен за вината си, настоявайте да ви напишат фиш, а не акт. По-удобно е, не се ходи в КАТ, не ви вземат синия шофьорски талон, не ви режат точки, не се чака един месец за наказателно постановление. Преди това трябва обаче да сте проверили в ЗДвП кои нарушенията се наказват с глоби от 10 до 50 лв., както и наредбата за отнемането на точките. Ако се подготвите добре, може да се окаже, че знаете повече от самия катаджия. Пример - той твърди, че не може да ви напише фиш за 30 лв. за паркиране върху тротоар, защото за това нарушение се отнемат точки. Да, ама наредбата за точките бе променена през февруари т.г. и нарушението за паркиране отпадна.

10. За зимни гуми няма глоба.

Когато ви проверяват гумите, катаджиите може да пропуснат да споменат, че в закона няма санкция, ако се кара с летни гуми през зимата. И съответно - със зимни гуми през лятото. Шофьорът може да бъде наказан само когато кара кола с износени или разкъсани гуми. Под износени се разбира това, че протекторът на лятната гума е с минимална дълбочина от 1,6 мм, а на зимната - 4 мм. Глобата е 50 лева.

Източник --> сайта на в.Труд --> http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2358472 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2358472)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в октомври 13, 2013, 19:39:53
Относно санкциите за алкохол- на каква основа се налагат при положение че се тества с дрегер и при положение че в закона пише "наличие на алкохол в кръвта" а не в дъха . Кръвната проба както знаем НЕ Е задължителна и може да бъде отказана-дефакто няма как да се докаже наличието на алкохол в кръвта при отказ на кръвна проба.Тогава..??


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 19:55:51
Относно санкциите за алкохол- на каква основа се налагат при положение че се тества с дрегер и при положение че в закона пише "наличие на алкохол в кръвта" а не в дъха . Кръвната проба както знаем НЕ Е задължителна и може да бъде отказана-дефакто няма как да се докаже наличието на алкохол в кръвта при отказ на кръвна проба.Тогава..??
ми тогава ти остава тази от дрегера,но можеш да откажеш да ти направят каквато и да е проба за алкохол.тогава те наказват като за до 1,2 промила,отнасяш глоба и ти вземат книжката,но все пак под 1,2 и над разликата е чувствителна


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 13, 2013, 20:01:56
Относно санкциите за алкохол- на каква основа се налагат при положение че се тества с дрегер и при положение че в закона пише "наличие на алкохол в кръвта" а не в дъха . Кръвната проба както знаем НЕ Е задължителна и може да бъде отказана-дефакто няма как да се докаже наличието на алкохол в кръвта при отказ на кръвна проба.Тогава..??
Ако се откаже кръвна проба - се приема показанието на дрегера. Ако откажеш проверка за алкохол - чл.174 (3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в октомври 13, 2013, 20:20:09
ми тогава ти остава тази от дрегера,но можеш да откажеш да ти направят каквато и да е проба за алкохол.тогава те наказват като за до 1,2 промила,отнасяш глоба и ти вземат книжката,но все пак под 1,2 и над разликата е чувствителна
да ама не е законно да се наказва  по дрегер или по каккъвто и да е друг показател освен  опоменатия в закона- (..в кръвта) а тя насила неможе да се вземе..
Благодаря за разаснението ..просто исках да обърна внимание върху тези подробности  :-X
 


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 20:22:59
Ако се откаже кръвна проба - се приема показанието на дрегера. Ако откажеш проверка за алкохол - чл.174 (3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.
да но като се наливаш цяла нощ и като затвори и дискотеката,а с приятелите се сетите за някое кръчме на 2 киломера дето още може би работи...ще е по добре да откажеш.освен ако не ти се дават автографи всеки ден и не ти трябва чисто свидетелство за съдимост.но след цяла нощ пиене след като си решил да караш,явно разумните решения не ти се отдават :-) :-) :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 20:27:02
да ама не е законно да се наказва  по дрегер или по каккъвто и да е друг показател освен  опоменатия в закона- (..в кръвта) а тя насила неможе да се вземе..
Благодаря за разаснението ..просто исках да обърна внимание върху тези подробности  :-X
 
ако беше незаконно,защо изобщо ще те мерят с дрегера :-) :-) :-) :-)по добре кафе да раздават


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 13, 2013, 20:34:13
да ама не е законно да се наказва  по дрегер или по каккъвто и да е друг показател освен  опоменатия в закона- (..в кръвта) а тя насила неможе да се вземе..
Благодаря за разаснението ..просто исках да обърна внимание върху тези подробности  :-X
 

Чл. 174. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

kitan, ти още ли имаш книжка?  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в октомври 13, 2013, 20:34:38
да но като се наливаш цяла нощ и като затвори и дискотеката,а с приятелите се сетите за някое кръчме на 2 киломера дето още може би работи...ще е по добре да откажеш.освен ако не ти се дават автографи всеки ден и не ти трябва чисто свидетелство за съдимост.но след цяла нощ пиене след като си решил да караш,явно разумните решения не ти се отдават :-) :-) :-)
Пиши по принцип или за себе си..АЗ не пия или ако пия викам шофиора си на такси..а и по дискотеки не ходя вече.. :-) имаш да папкаш бая още  ако мислиш по този начин кво ако и кво не е ако  :-)
Тук става дума за нещо по различно кои как какво ако яде или пие..-за приумица на КАТ  да прилага по тъкв начин через тяхна наредба или просто пропуск в закона .. Доста дела падат точно заради такава необоснованост!
Мерси Dр.Ago!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 13, 2013, 20:47:41
Току що намерих това:

Цитат
Според наредбата установяването става чрез използването на технически средства - дрегери, или чрез медицински и лабораторни изследвания. Ако обаче лицето откаже или пък физическото му състояние не позволява извършването на теста, както и ако има над 1.2 промила или са налице жертви или ранени при катастрофа, то тогава се правят задължителни лабораторни изследвания чрез вземане на кръвна проба.

Кръвната проба е добър ход и за всеки, който смята, че дрегерът не отчита правилно. Необходимо е да се знае, че контролният орган е длъжен да предложи талон за медицинско изследване, а ако концентрацията по дрегер е над 1.2, и да придружи до лабораторията съответното лице.

В случай на отказ да получи талон за медицинско изследване, неявяване в определеното лечебно заведение или при отказ да се даде кръв за изследване употребата на алкохол от водача, концентрацията се установява въз основа на показанията на техническото средство.

В акта за нарушение трябва да е вписани часът и начинът на извършване на проверката, видът, моделът, фабричният номер и показанията на техническото средство и видимото състояние на водача. Освен това трябва да бъдат записани обясненията му за вида и количеството на употребения алкохол или друго упойващо вещество и времето на употребата им. Те се вписват, когато той е предоставил тези данни.


Това е коментар на юристът КРАСИМИР ДОБРЕВ и е взето от ТУК (http://www.segabg.com/article.php?issueid=3063&sectionid=31&id=0001401).


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 20:52:21
Пиши по принцип или за себе си..АЗ не пия или ако пия викам шофиора си на такси..а и по дискотеки не ходя вече.. :-) имаш да папкаш бая още  ако мислиш по този начин кво ако и кво не е ако  :-)
Тук става дума за нещо по различно кои как какво ако яде или пие..-за приумица на КАТ  да прилага по тъкв начин через тяхна наредба или просто пропуск в закона .. Доста дела падат точно заради такава необоснованост!
Мерси Dр.Ago!
защо веднага с рогцата,говорех принципно,нямах в предвид теб или някой друг.не се надяваи да падне дело за алкохол поради тази причина.извинявам се ако съм бил неясенТитла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в октомври 13, 2013, 20:55:34
Може ли да избира къде да бъде взета кръвната проба(град,болница-право на избор)с цел преминаване на повече време ?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в октомври 13, 2013, 20:56:44
защо веднага с рогцата,говорех принципно,нямах в предвид теб или някой друг.не се надяваи да падне дело за алкохол поради тази причина.извинявам се ако съм бил неясенOk.и аз се извинявам колега не съм те разбрал правилно!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 21:01:52
Ok.и аз се извинявам колега не съм те разбрал правилно!
имаш точно определено време да дадеш кръвна проба,не помня точно,но съм сигурен че по напред в го имаше някъде


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 13, 2013, 21:40:34
Може ли да избира къде да бъде взета кръвната проба(град,болница-право на избор)с цел преминаване на повече време ?

имаш точно определено време да дадеш кръвна проба,не помня точно,но съм сигурен че по напред в го имаше някъде

Има го още в първият пост от темата:  "Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи."


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 13, 2013, 21:56:02
Има го още в първият пост от темата:  "Ако проверката на апарата не ме задоволява и искам да оспоря отчетения от него резултат, полицаят освен акт за нарушение може да ми издаде талон за медицинско изследване и да ми го връчи срещу подпис. Полицаят отбелязва в него лечебното заведение, в което следва да се яви лицето и срока на явяването – до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути – в останалите случаи."
ако при птп поради нараняване сте отишли в болница и не са ви взели проба с дрегер,там са длъжни да искат вашето съгласие за кръвна проба.освен ако нямате комоцио или други травми поради които вашето състояние е неадекватно.вимаваите какво ви пишат лекарите в епикризата,да не си измият ръцете с мозъчно сътресение само заради кръвната проба.имат три дни да направят анализ на кръвта иначе пробата е невалидна,понякога отнема време,събота и неделя лабораориите не работят но дните си текат


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: васко-57 в октомври 14, 2013, 15:49:49
Цитат
10. За зимни гуми няма глоба.

Когато ви проверяват гумите, катаджиите може да пропуснат да споменат, че в закона няма санкция, ако се кара с летни гуми през зимата. И съответно - със зимни гуми през лятото. Шофьорът може да бъде наказан само когато кара кола с износени или разкъсани гуми. Под износени се разбира това, че протекторът на лятната гума е с минимална дълбочина от 1,6 мм, а на зимната - 4 мм. Глобата е 50 лева.
В ЗДП и в Правилника не виждам да става дума никъде за зимни гуми. По тази причина никъде не се виждат и тези 4 мм. за зимните гуми, според мен е поредно некомпетентно журналистическо творение.
Ако някой е срещал това изискване в нормативен документ - да свирка. :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 15, 2013, 01:10:15
В ЗДП и в Правилника не виждам да става дума никъде за зимни гуми. По тази причина никъде не се виждат и тези 4 мм. за зимните гуми, според мен е поредно некомпетентно журналистическо творение.
Ако някой е срещал това изискване в нормативен документ - да свирка. :grin:

Според ППЗДвП:
Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
................
9. по колелата и гумите:
.................
г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм;

За зимните гуми си прав - нито са задължителни, нито в закона (българския) са споменати дори, още по-малко пък за задължителен минимум на дълбочината на грайфера им. Така че не виждам законово основание за глоби за размер на грайфер различен от цитираните по чл.10 точка 9 г). Явно без съд няма да се мине.  :+h+:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pursuit в октомври 15, 2013, 13:58:02
Десет от тайните на пътната полиция

Тези добри хора се оказа, че също си имат своите тайни при проверките, които правят по улиците ни.

Независимо каква техника навлиза в професията им, какви камери, радари, таблети и дрегери използват, и всички служители на КАТ имат своите малки тайни. В. „Труд“ е успял да събере десет от тайните на пътната полиция, за които не искат да знаем ние, шофьорите.
Преди да ги прочетете, запомнете :  карайте внимателно и спазвайте правилата за движение!


1. Патрулът на пътя няма уред, с който да засича превишена скорост.
Ако ви спре някой катаджия и ви каже, че се движите с превишена скорост, веднага го попитайте с какъв уред е констатирал това. През 2012 г. КАТ свали от въоръжение 430 радара без камери, с които можеха да засичат покрай пътя. На тяхно място униформените получиха над 150 мобилни и 25 стационарни устройства, които снимат колите с превишена скорост и техните номера. На нарушителите се издават електронни фишове, които се пращат по пощата.
Мобилните камери са монтирани в полицейските коли и по заповед на вътрешния министър Цветлин Йовчев всяка областна дирекция на МВР в страната пусна в интернет списък на местата, на които дежурят. Практиката показва, че са единични случаите, в които катаджиите снимат с мобилната камера някой нарушител, след което се втурват да го догонят и да му съставят акт.

2. Мобилните камери не могат да снимат нощем.
Това го правят само стационарните, които имат светкавици. Правени са опити за заснемане с мобилни радари на добре осветени улици в големите градове, но невинаги се виждат добре нито колата, нито номерът . За мобилните радари, които са над 150, могат да се купят и монтират инфрачервени светкавици, но това най-вероятно ще стане догодина.


3. Градското видеонаблюдение не може да снима за скорост.
Системите от камери по улиците в София, Варна и други градове не са радари. По техни клипове не могат да бъдат съставени електронни фишове за скорост. Издават се само актове за минаване на червен светофар, за влизане в еднопосочна улица, за обратен завой на забранено място и дори за неправилно паркиране. Това обаче зависи от оператора, който следи трафика на екраните в наблюдателния център и види нарушението.


4. Радарът не може да засича в тунел.
Независимо дали камерата на КАТ е стационарна или мобилна, дори и да е сложена на близо до изхода на тунел, тя не може да улови правилно обратния сигнал, който се отразява от стените. Предстои в подобни  закрити  участъци КАТ да монтира друг вид камери, които изчисляват средната скорост на движение и снимат само коли, които са минали с по-висока от разрешената скорост. Такива камери вече работят на магистрала  Люлин  между София и Перник. Използват се и в много страни от Европа. Те засичат скоростта в участъци от 3 до 5-6 км, в които няма отбивки от пътя, паркинги, бензиностанции и други места, на които колата да се отклани. Първата камера снима всички автомобили, а втората  само тези, за които изчисли, че са минали през участъка с бясна скорост по най-простата формула Скоростта е равна на Пътя, разделена на Времето.
V=S:T


5. Стационарните камери не виждат коли със скорост над 250 км/ч.
Звучи невероятно, но онези, които профучават бясно край радара на шосето, отървават глобата. За да се получи снимката за електронен фиш, за по-малко от секунда камерата наслагва един върху друг 160 кадъра и така изчислява скоростта на автомобила.
При 250 км/ч кадрите падат под 60-70. Така или снимката става мътна, или на нея се вижда само пътят, но не и колата с номера. Преди 2 години стационарен радар на магистрала   Тракия   край Пловдив успя да заснеме Ауди с 251 км/ч, но това се смята за изключение.
   
6. Дрегерът мери алкохола в количество издишан въздух, съдържанието в кръвната проба не е същото.
Когато уредът, който носят катаджиите, ви покаже алкохол над допустимите 0,5 промила, не бързайте нито да се отчайвате, нито да давате подкуп. Текстът в ЗДвП е двусмислен. Там се казва, че наличието на алкохол се установява с медицинско изследване и/или с техническо средство. Искайте да дадете кръвна проба, иначе законът ще ви преследва само по показанията на дрегера. В много случаи резултатът от теста на кръвта е по-нисък от този на уреда. Например - ако дрегерът показва 1,3 промила в издишания въздух, кръвната проба може да е 1 промил. Тогава шофьорът не носи наказателна отговорност (до 1 година затвор), а плаща от 500 до 1000 лв. и остава без книжка от 6 до 12 месеца.


7. Уредът за алкотест трябва да е годен и да е собственост на МВР.
Ако полицай иска да ви изпробва с дрегер, той е длъжен да носи документ за уреда, в който пише вида му и кога е минал на технически преглед. През годините са засичани случаи, в които полицаи на пътя пробват водачите или с бракувани устройства, или с такива, които са купени от някоя фирма вносител. Един уред струва 150-200 лв., а такива пари ченгетата си изкарват на едно дежурство от рушвети. Дрегерите, с които сега работи КАТ, имат памет, в която се записва всяка проба.


8. Искайте фиш за нарушения, които се наказват с глоба до 50 лв.
Ако ви хванат в някакъв очевиден грях и сте съгласен за вината си, настоявайте да ви напишат фиш, а не акт. По-удобно е, не се ходи в КАТ, не ви вземат синия шофьорски талон, не ви режат точки, не се чака един месец за наказателно постановление. Преди това трябва обаче да сте проверили в ЗДвП кои нарушенията се наказват с глоби от 10 до 50 лв., както и наредбата за отнемането на точките. Ако се подготвите добре, може да се окаже, че знаете повече от самия катаджия. Пример - той твърди, че  може да ви напише фиш за 30 лв. за паркиране върху тротоар, защото за това нарушение се отнемат точки. Да, ама наредбата за точките бе променена през февруари т.г. и нарушението за паркиране отпадна.


9. За зимни гуми няма глоба.
Когато ви проверяват гумите, катаджиите може да пропуснат да споменат, че в закона няма санкция, ако се кара с летни гуми през зимата. И съответно  със зимни гуми през лятото. Шофьорът може да бъде наказан само когато кара кола с износени или разкъсани гуми. Под износени се разбира това, че протекторът на лятната гума е с минимална дълбочина от 1,6 мм, а на зимната 4 мм. Глобата е 50 лева.


10. Не всеки полицай има право да пише акт или фиш.
Обърнете внимание на униформата, името, фамилията и длъжността на полицая, който ви е спрял за проверка. Обикновено катаджиите носят светлоотразителни жилетки с бадж. Такива имат и от Магистрална полиция - служба, която е различна от Пътна полиция. Ако проверяващият е от тези две структури - добре. Но може да се окаже, че на дрехите му има само надпис - Охранителна полиция. Има вероятност също да е жандармерист или граничен полицай. Тогава не е сигурно, че той може да ви напише акт или фиш по ЗДвП. Трябва да е минал на специални курсове.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Minchorna в октомври 15, 2013, 14:55:22
Колега,на предната страница мисля,че са публикувани същите неща  :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pursuit в октомври 15, 2013, 15:50:55
дааа... :smile:

sorry!

Чукча писатель, чукча не читатель...
 :smile:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ikonomec в октомври 18, 2013, 14:51:58
Колега,на предната страница мисля,че са публикувани същите неща  :o

И аз не го бях видял, но благодаря и на двама им :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: GMD1340 в октомври 18, 2013, 20:03:55
....КАТ няма право да прави проверки на територията на частна собственост (или наета собственост)....бензиностанции на пример (частна или наета собственост без "ограда") ,както и паркинги на супермаркети или подобни !!!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: drfrancky в октомври 18, 2013, 20:28:09
....КАТ няма право да прави проверки на територията на частна собственост (или наета собственост)....бензиностанции на пример (частна или наета собственост без "ограда") ,както и паркинги на супермаркети или подобни !!!
Нямат, ама имат право да обградят собствеността :-) Нас така ни цакаха на ОМВ Бояна.. седяха на изходите и като излезеш от бензиностанцията директно те спират.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 18, 2013, 20:43:35
Нямат, ама имат право да обградят собствеността :-) Нас така ни цакаха на ОМВ Бояна.. седяха на изходите и като излезеш от бензиностанцията директно те спират.
ми така де,ще ми се събирате вие там,но не мислите за другите граждани дето си викат аз като нямам мотор и не мога да ходя на омвто що па тия да ходят.ще ми се събирате вие.                                                                                                                нямат право да ви карат да си отваряте багажника,това го каза полицай по телевизията,но не съм го тествал дали е така :-) :-) :-) :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ikonomec в октомври 18, 2013, 21:29:38
                                                                                                              нямат право да ви карат да си отваряте багажника,това го каза полицай по телевизията,но не съм го тествал дали е така :-) :-) :-) :-)
[/quote]

нямат, но винаги може да ти каже дай да видя имаш ли аптечка/триъгълник и щеш нещеш ще го отвориш :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 18, 2013, 22:25:04
                                                                                                              нямат право да ви карат да си отваряте багажника,това го каза полицай по телевизията,но не съм го тествал дали е така :-) :-) :-) :-)


нямат, но винаги може да ти каже дай да видя имаш ли аптечка/триъгълник и щеш нещеш ще го отвориш :)
като каза аптечка,се сетиж за мой приятел които ми се оплака,че дал 20 лева подкуп поради липса на аптечка,а друг път си го глобили и му дошла 10 лева глоба :-) :-) :-) :-) :-)дали да не напише някой за какво колко дават,но по разбираемо като меню на бар,нещо дето да можеш да си го изпринтиш и носиш с теб.пример без каска 50/150 лева и 6 точки без аптечка 10/50 лева без точки(примерите не са верни само за идеята)така като те спрат и започнат със знаеш ли колко голяма е глобата за това нарушение,вадиш листа и казваш знам.да не ни правят на будали ми е идеята


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ikonomec в октомври 18, 2013, 23:49:22
като каза аптечка,се сетиж за мой приятел които ми се оплака,че дал 20 лева подкуп поради липса на аптечка,а друг път си го глобили и му дошла 10 лева глоба :-) :-) :-) :-) :-)дали да не напише някой за какво колко дават,но по разбираемо като меню на бар,нещо дето да можеш да си го изпринтиш и носиш с теб.пример без каска 50/150 лева и 6 точки без аптечка 10/50 лева без точки(примерите не са верни само за идеята)така като те спрат и започнат със знаеш ли колко голяма е глобата за това нарушение,вадиш листа и казваш знам.да не ни правят на будали ми е идеята

Е те повечето правилно си говорят - все пак се гордеят, че са чели закона (единственото нещо, което са чели) и все пак доста пъти преувеличават, за да те изкрънкат колкото могат повече :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 19, 2013, 00:09:20
дали да не напише някой за какво колко дават,но по разбираемо като меню на бар,нещо дето да можеш да си го изпринтиш и носиш с теб.пример без каска 50/150 лева и 6 точки без аптечка 10/50 лева без точки(примерите не са верни само за идеята)така като те спрат и започнат със знаеш ли колко голяма е глобата за това нарушение,вадиш листа и казваш знам.да не ни правят на будали ми е идеята
Толкова ли е трудно да си имаш под ръка ЗДвП с подгънати страници на глави шеста и седма? Не, че аз го имам, де.  :grin: Но едно е да покажеш текста в закона на полицая, ако се опитва да те вкара в някой филм, друго е да се оправдаеш с това, че някой си в някакъв форум ти казал еди-какво си.
 Може тия дни да резюмирам въпросните две глави от ЗДвП, но имайте предвид (пак предупреждавам), че който и да е полицай, едва ли ще се трогне от обясненията ви как сте ме разбрали.  :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в октомври 19, 2013, 00:49:31
Толкова ли е трудно да си имаш под ръка ЗДвП с подгънати страници на глави шеста и седма? Не, че аз го имам, де.  :grin: Но едно е да покажеш текста в закона на полицая, ако се опитва да те вкара в някой филм, друго е да се оправдаеш с това, че някой си в някакъв форум ти казал еди-какво си.
 Може тия дни да резюмирам въпросните две глави от ЗДвП, но имайте предвид (пак предупреждавам), че който и да е полицай, едва ли ще се трогне от обясненията ви как сте ме разбрали.  :-)
имах в предвид аз да знам какво е наказанието,та да не ми разтегат ластици полицаите.не мога да нося правилника с мен,няма място,но два лист при документите може и да сместя.иначе полицаите си носят ЗДвП с тях,на няколко пъти ми с случи да го вадят,звъним на адвокати,те в управлението,кво става ако пишем акт за това,но го обжалват(возих лапето на приятел без каска точно 200 метра)и като се почна,каде ти е номера,аиде да ти пишем акт за без кска,поспорихме културно и се установи че след обжалването на акта за номера,ще ми отане глоба 50 лева.но те са длъжни да присъстват на делото,дори да е през личното им време.нямат далавера,губят си личното време,за мен само 50 лева и си обещажме да не се виждаме повече.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 19, 2013, 09:39:40
Да, знам, че полицаите трябва да си носят правилника. Знам и че не е кой знае какво да копи-пейстна частта от ЗДвП с наказанията просто ей така. Но трябва да обърна малко внимание и на моторетката, а с малко време и достатъчно желание (мързела е голяма сила  :smile:) мисля да последвам предложението ти, ако някой не ме изпревари, а после ако някой реши, може и да го редактира.  :D


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в октомври 20, 2013, 17:55:24
Колкото и да съкращавах се оказа, че наказанията са немалка част от ЗДвП.  :D Който иска пълната версия от 11 стр. (файла е тип Word 2003) може да си го изтегли до 03.11.2013г. от ТУК (http://dox.bg/files/dw?a=a44507808c). Дори само глобите са 7 стр. Ако има интерес към файла след 3-ти ще потърся къде да го кача за по-дълго.
П.П. Все още си мисля, че вместо да се принтират няколко страници на А4, по-добре един правилник (достатъчно малък като размер е) подгънат на Глава седем.  :grin: :x


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Night_Hawk в октомври 21, 2013, 13:32:54
Добре, де колега... Те нали сега уж нямали право да спират, ей така... Мисля, че е в сила то 10-ти септември това...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Entertain в октомври 21, 2013, 15:16:35
Добре, де колега... Те нали сега уж нямали право да спират, ей така... Мисля, че е в сила то 10-ти септември това...


http://bnt.bg/bg/news/view/108650/kat_promenja_pravilata_za_proverki_na_pytja (http://bnt.bg/bg/news/view/108650/kat_promenja_pravilata_za_proverki_na_pytja)

Ако иде реч за това, и аз се чудя всъщност в сила ли е или не ?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Grobarq в октомври 21, 2013, 19:42:56
[url]http://bnt.bg/bg/news/view/108650/kat_promenja_pravilata_za_proverki_na_pytja[/url] ([url]http://bnt.bg/bg/news/view/108650/kat_promenja_pravilata_za_proverki_na_pytja[/url])

Ако иде реч за това, и аз се чудя всъщност в сила ли е или не ?


Да в сила е уж...
"Според новите правила водачите ще бъдат спирани само при 4 случая - при видимо нарушение на правилата, когато се вози опасен товар, ако има съмнение, че водачът е употребил алкохол и когато има данни, че шофьорът е участник в катастрофа или престъпление."

Нали се сещаш,че винаги катаджията може да каже "Бе нещо  много съмнително ми шареше по пътя и реших,че е пил и затова го спрях"....
Така,че реално нищо не се е променило на пътя..просто спират избирателно...,ако решат,не през кола както преди....
Тоест работят по-малко за същите пари...седят и вдъхват респект :grin: :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в ноември 05, 2013, 12:55:25
"Според новите правила водачите ще бъдат спирани само при 4 случая

И за да сме точни:
1. когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата

2. когато има явни неизправности на пътното превозно средство или разположението на товара създава опасност за участниците в движението

3. когато начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество

4. когато съществуват данни или предположения, че водачът е участвал в пътно-транспортно произшествие или в извършването на престъпление.

В тази връзка са въведени сериозни мерки за вътрешен контрол, отчитат от МВР.

Министерството на вътрешните работи разчита и на сигнали за неправомерни действия от патрулите, които осъществяват проверки и контрол на пътя /служители на Пътна полиция и на Магистрална полиция.

Гражданите могат да подават информация на имейл адрес [email protected] на интернет страницата на ведомството.

В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа - полицейски номер изписан на капака на патрулния автомобил, регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител или служителите.

"Всичко това се прави, за да се предотвратят случаите на корупция от поделенията на "Пътна полиция", каза преди дни вътрешният министър Цветлин Йовчев.

Той се закани, че за всички спрени автомобили в най-скоро време ще бъде съобщавано по радиостанцията заедно с конкретните причини, поради които е спряна колата.
По публикацията работи: Красимир Ангелов (Dnes.bg (http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/10/03/kat-ni-spira-nepravomerno-veche-se-oplakvame-s-meil.201451))


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в ноември 05, 2013, 13:02:13
Съдът не повярва на камера на КАТ (http://www.blitz.bg/news/article/231494)

Експерти: Ако бусът беше минал със 131 км/ч, щеше да се разпадне

Съдийка от Шуменския районен съд отмени акт на КАТ за превишена скорост, след като не прие за достоверни данните, регистрирани от фоторадар. Нарушението, което било документирано със снимка, било оборено в съдебно заседание от техническа експертиза, според която е теоретически невъзможно машината на нарушителя да е развила 131 километра в час, съобщава "Монитор".

Лекотоварен “Мерцедес” с шуменски табели бил заснет на 23 август 2012 година по пътя Шумен - Русе близо до село Развигорово. При ограничение от 60 километра в час фотото на катаджиите щракнало 131 километра. Шофьорът на буса оспорил фиша с 500 лева глоба в съда и поискал отмяната му, а от КАТ приложили като доказателство разпечатка от автоматизирания фоторадар, където регистрираната скорост била дори 135 километра в час.

Шофьорът нарушител тръгнал на атака срещу електронния фиш, като поискал техническа експертиза. По паспорт мерцедесът от този модел е с мощност 72 конски сили и максималната скорост, която давал като постижима производителят, била 120 километра в час. Призованият експерт обяснил в съда, че празен бусът може да развие максимално 95 километра в час, а натоварен по-малко и от това.

Вещото лице разяснило, че при 95 километра вибрациите в машината стават сериозни, а при движение със 130 километра в час “може да изхвърчи фургонът”. В съдебната зала било разгледано и видео, но решаващо за съда да отмени наказанието се оказало становище на производителя на радара “Тинел Електроникс”. Според него можело скоростта да е неточно измерена поради действието на “естествен стимулатор на доплеров сигнал, какъвто се явява огромната вибрираща метална повърхност на каросерията на товарния автомобил”./БЛИЦ (blitz.bg)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в ноември 05, 2013, 22:39:41
И за да сме точни:
1. когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата

2. когато има явни неизправности на пътното превозно средство или разположението на товара създава опасност за участниците в движението

3. когато начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество

4. когато съществуват данни или предположения, че водачът е участвал в пътно-транспортно произшествие или в извършването на престъпление.

В тази връзка са въведени сериозни мерки за вътрешен контрол, отчитат от МВР.

Министерството на вътрешните работи разчита и на сигнали за неправомерни действия от патрулите, които осъществяват проверки и контрол на пътя /служители на Пътна полиция и на Магистрална полиция.

Гражданите могат да подават информация на имейл адрес [email protected] на интернет страницата на ведомството.

В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа - полицейски номер изписан на капака на патрулния автомобил, регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител или служителите.

"Всичко това се прави, за да се предотвратят случаите на корупция от поделенията на "Пътна полиция", каза преди дни вътрешният министър Цветлин Йовчев.

Той се закани, че за всички спрени автомобили в най-скоро време ще бъде съобщавано по радиостанцията заедно с конкретните причини, поради които е спряна колата.
По публикацията работи: Красимир Ангелов (Dnes.bg ([url]http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/10/03/kat-ni-spira-nepravomerno-veche-se-oplakvame-s-meil.201451[/url]))
това добре,но докато не пуснат телефон които да е постоянно на линия и там да има някой с адекватна реакция ми се струва че пак ще си спират които си искат.кво му пречи да каже ми криволичеше нещо и ми се стори пиян.дано работи де,но не вярвам


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в ноември 05, 2013, 23:46:10
Абе тея мисири що продължават да спират као се крият при положение че закона не им го позвоява,че и с радар "посягат" да им еб.аничката" ..в насрещното ги снимат отявлено а на тях не им пука че са се скатали като плъхове в трици..пу да- тиииитттттт после върви та вярвай в закона.. :-o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в ноември 07, 2013, 00:35:56
Абе тея мисири що продължават да спират као се крият при положение че закона не им го позвоява,че и с радар "посягат" да им еб.аничката" ..в насрещното ги снимат отявлено а на тях не им пука че са се скатали като плъхове в трици..пу да- тиииитттттт после върви та вярвай в закона.. :-o
Може и да има полза от посоченият имейл. Не знам някой дали е писал, че да ни сподели.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kiril_kirilow в ноември 07, 2013, 07:24:46
За стационарните камери - някъде бях попаднал на коментари,че един от доводите за да падне санкцията със камера е, че не се знае за каква скороста точно те глобяват.Нали във самата "снимка" пише реалната скорост със която са те снимали - примерно 91 км,но намалят тази скорост със някакъв процент заради неточност във самият радар или нещо такова и реално те глобяват за 85 км.Получавала се разлика във реалната и "глобяемата" скорост и това се използвало за отпадане на акта.Не се знаело ТОчНО за коя скорост е акта.
За мобилните камери - След като те били засекли във нарушение,полицайте били ДЛЪЖНИ ДА ТЕ СПРАТ и да те санкционират на място.Тоест не си вършили задълженията вменени им от закона.Което също било предпоставка за отмяна на глобата.

Има ли истина във тези твърдения,на мен лично ми звучат логично,но все пак .......


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: IVANKO4X4 в февруари 07, 2014, 20:04:02
Не искам да вдигам нова тема! Съвсем скоро наш колега писа,че това му е работата!Свътрзано е с ПТП-та и обжалване на актове.Дано колегата да чете и да се включи.!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в февруари 16, 2014, 18:16:55
Не искам да вдигам нова тема! Съвсем скоро наш колега писа,че това му е работата!Свътрзано е с ПТП-та и обжалване на актове.Дано колегата да чете и да се включи.!

Не знам какво точно имаш предвид, но още на първата страница на темата съм писал за ПТП-тата. Или става въпрос за друго?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Djaba в февруари 16, 2014, 18:45:49
Аз ли нещо не съм разбрал или вече няма да има такива мобилни камери , понеже били неизправни , или нещо от сорта .... По телевизията го чух и ми стана интересно .  :D


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в февруари 16, 2014, 18:49:04
Не точно. ВАС ги обяви за сега за незаконни.

http://www.segabg.com/article.php?id=684111 (http://www.segabg.com/article.php?id=684111)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: nikiforzx6r в юни 11, 2014, 10:54:12
някой спирали ли са го след като вкараха тези шумомери  http://www.monitor.bg/article?id=428330 (http://www.monitor.bg/article?id=428330) ??? Кво точно се очаква от мен? Да карам до 3к оборота ли  :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: evilution в юни 11, 2014, 11:14:48
Вероятно е възможно да вдигнеш 3000 оборота без да караш :)
Ако машината ти е със стандартна генерация или с такава, която отговаря на изискванията за употреба по нормални пътища, нямаш проблем.
Ама има и такива, които са само за писта. Това, че са купили шумомери не значи, че ще ги използват, обаче :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в юни 11, 2014, 12:13:10
Поредната малоумно написана статия и няма да се учудя, ако е такова и решението на столичния КАТ. Уж нямало нощни гонки в столицата, ама единият уред ще е тук и нощем ще обикалят с него местата, където се събирали гонкаджиите. Кое е вярното - има или няма гонки  :o И какво става ако на някого му замерят по-високи от допустимите нива на шум, а той си има надлежно издадено свидетелство за техническа изправност на МПС-то? Подозирам, че на някого в главата му се е завъртяла идеята да направят и прегледите на моторите да са ежегодни и сега се чудят как да го докарат до там. Щото с един уред в над двумилионния град как точно смятат да правят тези проверки? Екипите дето обикалят в различните райони ще си предават уредчето като на щафета ли? Ами денем? Спират ме мен примерно на Орлов мост, понеже полицаят там е чул, че ми реве моторът и се обажда да му донесат уреда. Да, ама той в момента е в Люлин, където замерват други два мотора и между другото има заявки от ченгета в Дружба, Младост и Бъкстон, където са спрели мотористи по слух  :D Нещо не я виждам тази организация.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Ивайло Иванов в юни 11, 2014, 13:56:46
Те докато  дойдат и те проверят,  ще трябва да ти изкарат заповед за задържане! :-)  А сега сериозно има ли в закона някакъв регламент колко време да трае провеката?  Случвало ми се е след  като ме спрат и, и аз започна да се ровя по джобовете за документите ми да ми кажат " по бързо бе имаме и други пациенти, фиш ли искаш за забавяне"!   


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в юни 11, 2014, 22:15:20
Едва ли има определен регламент по отношение на времето. Те от куртоазия са казали пациенти, а не направо длъжници  :-) :-) :-) Като се бавиш с търсене на документите, покрай тях хвърчат левчета, не шофьори  :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pursuit в ноември 27, 2014, 07:34:22
ето и най-актуалното; Вижте пълния списък с предприетите от МВР мерки преди 2 дни:

Променят се правилата за проверки на пътя

Вътрешният министър Веселин Вучков обяви предприетите от МВР мерки за борба с корупцията на пътя
Вече само служители на „Пътна полиция” ще могат да спират шофьорите. Служителите от „Охранителна полиция” няма да осъществяват контрол на пътното движение.

Това са част от мерките, които МВР е предприела за борба с корупцията на пътя. Вътрешният министър Веселин Вучков обяви, че основната цел е да се ограничи до минимум прекият контакт между служителите, осъществяващи пътен контрол, и водачите. Ако такъв контакт се наложи, ще се прави видео- и аудиозапис.

Според Вучков пускането на мобилните камери ще реши на 80% проблема с корупцията по пътищата. По думите му една от приоритетните задачи на ръководството на МВР е в най-кратък срок да бъде внесен в Народното събрание проект за промени в Закона за движението по пътищата за възстановяване използването на мобилните камери за контрол на скоростта.

Публикуваме цялата презентация на министъра, в която са описани всички предприети мерки:


1.    Служителите от „Охранителна полиция“, работещи по опазване на обществения ред, няма да осъществяват контрол на пътното движение. Тази дейност ще се извършва само от полицаи със специална подготовка, каквито са служителите на „Пътна полиция“. Те са ясно различими от гражданите по това, че униформата им има светлоотразителни кантове и елементи и надпис „Пътна полиция“ /„Traffic police“/, а фуражките им са бели. При ниски температури пътните полицаи могат да носят черна плетена шапка с надпис „Полиция“ /„Police“/. Служителите имат обозначителен бадж със снимка, на който са изписани име, фамилия и идентификационен номер.

2.    Контролът по спазване на скоростните режими ще се осъществява само с технически средства и по начин, който изключва пряк контакт между пътния полицай и водачите на пътни превозни средства. Контролът ще става чрез 25 стационарни камери, разположени на територията на страната като при нарушение на водача се изпраща електронен фиш. Контрол ще се извършва и с 148 мобилни камери, чието използване за електронен фиш беше прекратено след решение на съда през м. февруари 2014 г. С тях при засичане и документиране на нарушение на скоростта водачът няма да се спира на пътя, а ще бъде призоваван да получи акта си за нарушение в съответното Районно управление на полицията по местоживеене.

3.    Преминаването на червен светофар и отнемане предимството на пешеходци ще се установяват от изградените системи за видеонаблюдение.

4.    Контролът по спазването други изисквания на Закона за движението по пътищата като например, шофиране с предпазни колани, използване на специални седалки за деца, изправност на автомобила и др. ще става единствено при прилагане на т.н. „Широкообхватен контрол“. При него на предварително определени места, за които гражданите ще бъдат информирани предварително, се съсредоточават не по-малко от два екипа на „Пътна полиция“, които спират автомобили за проверка. Новото е, че при такива проверки действията на полицаите ще се заснемат с видеокамера. За целта и с оглед спазването на изискванията на ЗМВР на видими места в района на проверката, както и на автомобилите на „Пътна полиция“ ще има табели, с които гражданите ще бъдат ясно информирани, че се извършва видеозаснемане.
С оглед спазване на конституционните права на гражданите и Закона за защита на личните данни записите от видеокамерите ще се съхраняват в централен информационен фонд, достъп до който ще имат само специално определени ръководни служители от областните дирекции на МВР за преглед на материалите и контрол по спазване на разпоредените мерки. Записите ще се съхраняват един месец, след което ще се унищожават.

5.    Местата за извършване на контрол с мобилните камери и по метода „Широкообхватен контрол“ ще стават достояние на гражданите и медиите чрез Интернет страницата на съответната Областна дирекция на МВР.

6.    Като резюме от казаното до тук: спиране на автомобили за проверка за Закона за движение по пътищата ще става само от пътни полицаи, на предварително оповестени места, на които има най-малко два патрулни автомобила, като действията на полицаите се заснемат с видеокамера.

7.    Предвид провеждането на специализирани полицейски операции за противодействие на престъпността или при заградителни мероприятия органите на „Охранителна полиция“ ще имат възможността да спират автомобили за общополицейска проверка (установяване самоличността на водача и намиращите се в автомобила пътници; проверка на регистрацията и номерата на автомобила; проверка на багажи, материали и вещества и др.), но не и за спазване на Закона за движението по пътищата. При това следва да се знае, че и в момента има изискване, което се спазва стриктно -  при спиране на автомобил от пътен полицай или от служител на „Охранителна полиция“ задължително се информира съответния дежурен център като служителят трябва да съобщи и повода за спирането. Това дава възможност за насрещни проверки при сигнал за нарушение. Действията си служителят отразява в информационна карта за наряда.

8.    Допълнителни възможности за контрол на местоположението на патрулните автомобили дава и въведената до този момент в 400 автомобила на МВР GPS система. Към средата на декември 2014 г. с GPS системи ще бъдат оборудвани над 2 500 автомобила на МВР. Така във всеки един момент може да се установи къде се намира съответният патрулен автомобил.

9.    В близко бъдеще се предвижда ускорено монтиране на видеокамери и системи за аудиозапис във всички 450 патрулни автомобили на пътна полиция. Това ще даде възможност всички действия по контрол на пътното движение да стават в условията на наблюдение с технически средства. Предвид ускореното внедряване на такива технически устройства ще се търси съдействието на Гаранционния фонд и Фонда за безопасност на движението. Този процес ще продължи и по отношение на автомобилите на гранична полиция, които осъществяват контрол на пътното движение в района на аерогарите и в граничната зона. При въвеждане на тези технически устройства ще се даде възможност и за проверки извън използването на метода на „Широкообхватния контрол“.

10.    Ще се завиши значително контролната дейност както от преките ръководители, така и от специализираните структури на МВР по отношение спазването на разпоредените мерки. Във всички случаи, когато са констатирани нарушения, ще се търси най-строга дисциплинарна отговорност.

11.    Гражданите, ако констатират нарушения при прилагане на мерките за контрол на движението по пътищата, могат да подават сигнали на откритата линия за противодействие на корупцията в МВР на тел. 982 22 22 или чрез електронната форма в секция „Антикорупция“ на сайта на МВР. В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа - полицейски номер (изписан на  патрулния автомобил), регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител/служителите.

Ръководството на МВР дава срок от ДВА МЕСЕЦА, в който ще бъде наблюдавана и анализирана новата организация за пътен контрол. В края на януари ефективността й ще бъде оценена. Изводите от тази оценка ще дадат възможност за допълнително оптимизиране на мерките. Започваме с краткосрочни мерки, не целим прибързаност. Крайната цел е отстраняването на  субективния фактор при пътния контрол.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: dani5ride в ноември 27, 2014, 08:09:15
Време беше,господата с пагони,да бъдат озаптени по някакъв начин.
Куцо и кьораво със униформа се беше устремило да изкарва пари по улиците на София.
Пресен пример,отпреди 10 дни-завивам си с колата от Ботев по Симеон (на зелен сигнал)непосредствено след кръстовището ме спират(Охранителна Полиция)двама пешаци,и сега трябва да пишеме??? муфтат ме видно за пари,минал съм на червено :-o,
определено си ме прават на луд,двама сме в колата и след 15 мин спорове,казвам им пишете ми акт,при което се ослушаха,овайкаха и приятен ден :o
Ако номера мине. :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Racho в ноември 27, 2014, 08:35:53
Време беше,господата с пагони,да бъдат озаптени по някакъв начин.
Куцо и кьораво със униформа се беше устремило да изкарва пари по улиците ...
И избраха най-глупавия начин за това. Има си закон. И ако се спазваше, то нещата щяха да си дойдат на място.
"... когато длъжностно лице приеме облага или дар, или обещание за такива, за да извърши или не извърши свое задължение. Наказанието за подобно престъпление е лишаване от свобода за срок до шест години. Когато лицето е на отговорен пост и злоупотреби със служебното си положение, го грози наказание от 3 до 12 години затвор. При нарушение в особено големи размери, закононарушителят е заплашен от 10 до 30 години лишаване от свобода.
 Човекът, който предлага подкуп също носи наказателна отговорност..."

 А не шибаното дебело ченге да реши да се пенсионира. Или пък минава само с уволнение. Трябва да се осъди. И него и онзи дето му даде подкупа.
 Докато не започне да се прилагат законите с цялата им тежест, то нещата няма да се оправят. Не си мислете, че само в България е така. Хората сме еднакви в цял свят, но ефективността на прилагане на законите, ни отличава от страни като Германия, Великобритания и много други.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: spongi в ноември 27, 2014, 08:55:38
Абсолютно правилно, има закон и закона трябва да бъде спазван, нека бъдат съдени и този който взима подкупа, в случая полицая и този който предлага подкупа. А, като цяло приказката с баницата я знаем всички, нали, не е виновен този който я яде, а този който му я дава.  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: madbatt в ноември 27, 2014, 09:36:14
Значи, машините ще контролират ората!? :-o Два въпроса: кой ще натиска копчето на машината и кой ще плати тия Х устройства(кво общо има гаранционния фонд)?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в ноември 27, 2014, 09:36:28
Сега всички полицаи ще ползват точка 7. и пак ще си вземат рушвета  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pursuit в ноември 27, 2014, 10:12:17
Хората сме еднакви в цял свят, но ефективността на прилагане на законите, ни отличава от страни като Германия, Великобритания и много други.

Абсолютно верно!
Кучето скача според тоягата - международно :grin:
Но е добре, че все пак от някъде се започна. И то след едно простичко клипче във FB.
Те ти булка граждански контрол!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pursuit в ноември 27, 2014, 10:46:06
Сега всички полицаи ще ползват точка 7. и пак ще си вземат рушвета  :grin:

...а ние ще ползваме обявения за целта телефон 0800 16 070
и няма да се страхуваме от последствията.

иначе - плащаш и си траеш; и утре пак, и пак и пак...
от нас зависи да го прекратим!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Доберман в ноември 27, 2014, 11:41:55
Уха, с тая точка 7 катаджийството отново ще стане връзкарска службица... :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в ноември 27, 2014, 13:34:52
...а ние ще ползваме обявения за целта телефон 0800 16 070
и няма да се страхуваме от последствията.

иначе - плащаш и си траеш; и утре пак, и пак и пак...
от нас зависи да го прекратим!

Имах в предвид че са си оставили вратичка. Ще се започне спирам те за проверка, а не че си нарушил правилата за движение.

Рушвет до сега не съм давал - 13 год откак карам легално 1лв не съм им дал


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в ноември 27, 2014, 18:36:00
  Тази работа ми изглежда като ако имаш габърче на подметката, което ти боде, вместо да го извадиш, да си подлагаш по-дебела стелка. Т.е. не решаваме проблема, а го заобикаляме. За скоростните камери съм съгласен - колкото повече толкова по-добре. За охранителна полиция също съм съгласен - всяка полиция си има предназначение. Но (тук идва голямото "НО") КАТ трябва да могат да ни спират при видимо нарушение, а дори при основателно съмнение за категория или други, не само при акции. На КАТ работата им е да контролират движението по пътищата, а не да бъдат кинооператори-статисти.
  Това с мобилните камери ме притеснява: кой ще гарантира, че камерата/радара не са манипулирани, че са редовни (минали преглед и т.н.)? И това със задължението два екипа да са на акция може да работи за много градове, но примерно в нашата община са общо само 4 коли на полицията и тая система не е удачна, а има и по-малки общини.
  Ще каже някой, че не предлагам  по-добър вариант от на министъра. Ето моето предложение: Вътрешен отдел (като по американските филми - полицаи, които разследват полицаи). Хванатият с подкуп - не само на съд, ами и да губи всички полицейски пенсионни привилегии! Не да измисляме нови закони, а да се прилагат съществуващите закони!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в ноември 27, 2014, 18:46:26
С тези промени ще се постигне следното:
1. Все по-малко хора ще бъдат наказвани за извършени нарушения, защото просто никой няма да ходи в районното. Глобите ще отпадат по давност.
2. Веднъж вече установили, че трудно могат да бъдат наказвани, нарушителите ще продължат да правят нарушения и то повече.
3. Някоя фирма на точния човек ще спечели обществената поръчка за доставка, монтаж и обслужване на няколко стотици мобилни камери за полицейските коли.
4. КАТ-аджиите ще станат още по-дебели, защото няма да им се налага да слизат толкова често от колите.
И т.н.

Корупция се бори с увеличаване на заплатите на служителите и безкомпромисни наказания от съда при установяване на даване/вземане на подкупа. И с промяна на манталитета на хората от двете двете страни на банкнотата. Ама последното едва ли ще се случи скоро в тази чалгаджийница.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Yacata в ноември 27, 2014, 19:56:05
Корупция се бори с увеличаване на заплатите на служителите и безкомпромисни наказания от съда при установяване на даване/вземане на подкупа.
Туй е правилното решение, другото си е ляляне.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: dani5ride в ноември 27, 2014, 20:36:21
Колеги само надеждите ни остават,все пак не сме Великобритания,Гормания или прочее.
Тука каквото и нововъведение да се направи,веднага се намира майстор да му противодейства със всичка сила,така че БГ-трагикомедията си я гледаме ежедневно.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в ноември 27, 2014, 21:00:16
Прав си че обичаме да плюем, но сме и царе на половинчатите работи.....


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в ноември 28, 2014, 09:48:50
Време за реклама:
http://dnes.dir.bg/news/globa-katajia-akt-17911834 (http://dnes.dir.bg/news/globa-katajia-akt-17911834)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: sithius в ноември 28, 2014, 09:58:31
С тези промени ще се постигне следното:
1. Все по-малко хора ще бъдат наказвани за извършени нарушения, защото просто никой няма да ходи в районното. Глобите ще отпадат по давност.
2. Веднъж вече установили, че трудно могат да бъдат наказвани, нарушителите ще продължат да правят нарушения и то повече.
3. Някоя фирма на точния човек ще спечели обществената поръчка за доставка, монтаж и обслужване на няколко стотици мобилни камери за полицейските коли.
4. КАТ-аджиите ще станат още по-дебели, защото няма да им се налага да слизат толкова често от колите.
И т.н.


Корупция се бори с увеличаване на заплатите на служителите и безкомпромисни наказания от съда при установяване на даване/вземане на подкупа. И с промяна на манталитета на хората от двете двете страни на банкнотата. Ама последното едва ли ще се случи скоро в тази чалгаджийница.

 :x +1


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в ноември 28, 2014, 12:08:51
Аз редовно нарушавам правилника, като всички вас и ако мога да се измъкна бутам рушвети, като всички вас. :) Разликата е, че имам топки да си го призная. Да, не е редно и не е хубаво, но това е положението, оцелявам в джунглата, като всички вас.

П.П. На света не съществуват честни хора, ако някой ви убеждава в противното, значи просто е лицемер. :)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в ноември 28, 2014, 12:15:43
С тези промени ще се постигне следното:
1. Все по-малко хора ще бъдат наказвани за извършени нарушения, защото просто никой няма да ходи в районното. Глобите ще отпадат по давност.
2. Веднъж вече установили, че трудно могат да бъдат наказвани, нарушителите ще продължат да правят нарушения и то повече.
3. Някоя фирма на точния човек ще спечели обществената поръчка за доставка, монтаж и обслужване на няколко стотици мобилни камери за полицейските коли.
4. КАТ-аджиите ще станат още по-дебели, защото няма да им се налага да слизат толкова често от колите.
И т.н.

Корупция се бори с увеличаване на заплатите на служителите и безкомпромисни наказания от съда при установяване на даване/вземане на подкупа. И с промяна на манталитета на хората от двете двете страни на банкнотата. Ама последното едва ли ще се случи скоро в тази чалгаджийница.
Хората тънат в мизерия, а простотията вирее най-добре покрай мизерията. В такива условия не очаквай промяна на манталитета. Това е начин на оцеляване в безумни условия.
Иначе си прав за всичко. :x


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Tuti в ноември 28, 2014, 12:28:03
Стара арабска поговорка
Каквото и да ти говорят знай че става дума за пари


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в ноември 28, 2014, 20:06:45
След 2 месеца щели да правят равносметка на резултата от промените. И двата месеца са празник след празник, а КАТ се отдалечава от пътищата. Колко прост трябва да си, за да не предвидиш резултата.  :-o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: madbatt в ноември 29, 2014, 15:18:33
Отказ от изпълнение на служебни задължения  :) или по скоро - ако не ни давате да сме корумпирани, нема да работим  :shock: Здраве желаем, разрешете да изляза.

 пп Чакат някой да се изцепи: МОЛИМЕ ВИ, СПИРАЙТЕ НИ И НИ ГЛОБЯВАЙТЕ, ТАКА ТРЯБВА!!!  :-) Ако пък им вдигнат и парите, нищо че вече им вдигнаха бюджета, глей кво става.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Arcki в ноември 30, 2014, 18:00:02
 
Аз редовно нарушавам правилника, като всички вас и ако мога да се измъкна бутам рушвети, като всички вас. :) Разликата е, че имам топки да си го призная. Да, не е редно и не е хубаво, но това е положението, оцелявам в джунглата, като всички вас.

П.П. На света не съществуват честни хора, ако някой ви убеждава в противното, значи просто е лицемер. :)
Е те така и аз ... и не мисля да спирам, докъто има такава вратичка и докъто законите важат само за нас простосмъртните без власт и връзки. За хранилките няма да говоря.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в декември 05, 2014, 00:38:30
за 28 години шофьорски стаж съм дал рушвет 3 пъти само : два шоколада...една водка с кола ..и 10 лв (и то доброзорно-поискано) . Напук, предпочитам да си платя акта отколкото да зарадвам някой душманин на ръка (ПРИНЦИП МИ Е)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в декември 05, 2014, 11:17:29
Ами не знам. Мен никога не са ме рекетирали просто така. Винаги когато се е налагало да бутна нещо е било защото съм в издънка. Като спазвам правилника никой не ме закача. :o В крайна сметка никой не ми е виновен, че съм влязал в забранена улица, или не спазвам ограничението. Като бутна някой лев на ръка минавам по-тънко и не ми взимат точки, ама пак ми е криво и ме заболява джоба, та следващия път си взимам поука. Аз примерен шофьор няма да стана (също като и всички вие) но някой нарушения спрях да ги повтарям в следствие точно на тези рушвети. За мен те пак са си глоби. :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в декември 05, 2014, 16:47:21
Възпитаващата сила на рушвета  :-) Пък ние се борим да го премахваме. Е как да възпитаваме шофьорите тогава :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в декември 05, 2014, 17:15:17
На мен ми искаха пари за несветнати фарове
Не им дадох
Акта ми струваше 10лв и 0 точки (това беше още като го измислиха)
Държаха ме 30мин и се правиха на интересни, но пари не видяха.
Имал съм случаи в които си давам документите и съм забравил 5лв в тях - човека ми ги върна

И така - давайте си парите за глупости, после ревете що нямате


P.S. При покупка на автомобил ще ходим само в КАТ
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%89%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%9A%D0%90%D0%A2_l.a_c.382_i.447061.html (http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%89%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%9A%D0%90%D0%A2_l.a_c.382_i.447061.html)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: shobo в декември 05, 2014, 17:43:57
парите не си ги намирам на улицата за да ги давам на полицаи!
когато съм виновен и ме хванат, се опитвам да мина метър по давност, ако не стане си плащам, това е.

веднъж един искаше да ми вземе пари, бях влязал от грешната страна в еднопосочна улица пред нас в 4 през нощта.
държаха ме половин час, какво ли не ме питаха какво ли не правиха, накрая преди да ме пуснат проведохме следния разговор:
-кво работиш
-геодезист съм
-аа и плащат ли ви
-е на вас плащат ли ви, знаеш как е...
и разговора приключи


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pechoto в декември 05, 2014, 19:47:35
Ами не знам. Мен никога не са ме рекетирали просто така. Винаги когато се е налагало да бутна нещо е било защото съм в издънка. Като спазвам правилника никой не ме закача. :o В крайна сметка никой не ми е виновен, че съм влязал в забранена улица, или не спазвам ограничението. Като бутна някой лев на ръка минавам по-тънко и не ми взимат точки, ама пак ми е криво и ме заболява джоба, та следващия път си взимам поука. Аз примерен шофьор няма да стана (също като и всички вие) но някой нарушения спрях да ги повтарям в следствие точно на тези рушвети. За мен те пак са си глоби. :o

Ще отидеш на лекар и там ще трябва да "бутнеш".Ами, ако нямаш?Ами ,ако детето ти отиде и няма?Защо винаги трябва да "бутаме"?Защо не поемеш вината като истински мъж и не си понесеш отговорността пред закона?Ето и затова,тази държавичка,ще бъде винаги една кочинка и никога няма да се оправи...
Ето и точно затова,преосперират телефонните измамници.Защото,българина е свикнал да бута.Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в декември 05, 2014, 21:32:57
Много ясно че трябва да си поемаме вината и да си понесем последствията.20 лева ако си с превишил с до 20км иначе по договорка.При това само ако си с колата,щото с мотора спирането е по желание,при това по наше желание. :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) [youthttps://www.facebook.com/video.php?v=10151253828911290&set=vb.296229047055927&type=2&theaterube][/youtube]

не се справям нещо с клипчетата,та моля за извинение ако не съм успял


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: staif в декември 05, 2014, 22:19:28
Няма да забравя никога една случка ..беше през 90 и някоя  :-): карах си мотора на път за Болата,(Каварна) а там по този път между Балчик и Каварна редовно чакалят ченгетата..присветнаха ми коли и аз си кротнах на ограничението..от една каменна спирка за автобус при село Топола изкача  старшинка и щънкс-палка ,спирам --дай книжка -на ти,дай талон-на ти, дай док.за мотора-на ти,дай светлини-на ти..оглеждам се докато се кефя че всичко ми е наред и виждам в спирката един болтаджия как се мръщи..Като видя че няма с кво да се захване старшинката отиде при началника си ,поговориха си малко и се върна при мен и вика:Началника каза да те глобя за дето си си качил краката отстрани (сиреч на ролбарите) а не са на спирачката..Аама викам то и на кормилото имам спирачка пък и кола като карам да не би да си държа крака на нея..А той смутено ми вика- ай бе, дай два лева за карнетка че пак ще ме върне за нещо..Дадох му, карнетка не взех и жега на буталата колкото се може..


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: pechoto в декември 06, 2014, 02:33:28
Ами,като кажеж"Няма да дам" какво ще стане?Ами,ако детето ти беше зад тебе?Каквощеше да види.Как Тате нарушава закона и дава подкуп...и после и то така...и неговото ..и неговото..А те само на това и висят..И после,ама защо най бедни,защо най курумпирани,ама защо ни  цакат така....Е затова..защото сме си такива...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в декември 06, 2014, 08:13:10
Ами,като кажеж"Няма да дам" какво ще стане?Ами,ако детето ти беше зад тебе?Каквощеше да види.Как Тате нарушава закона и дава подкуп...и после и то така...и неговото ..и неговото..А те само на това и висят..И после,ама защо най бедни,защо най курумпирани,ама защо ни  цакат така....Е затова..защото сме си такива...
После на даскала на попа на докто.а на чистача и......мизериюта е пълна. Корупцията РАЖДА И ХРАНИ МИЗЕРИЯТА господа "искам да ми е лесно"


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в април 12, 2015, 22:45:12
  Такааааа... Да събудя темата по един тъжен повод.  :?-?: Вчера си направих една разходка с мотора от около 310 км. За моя неприятна изненада като го изкарвах днес се оказа, че го няма рег. номер.  :ww: Днес минах по същият маршрут, но ядец!  :-o То не рег. номер, ами и бъбреците можеш да си загубиш по тия пътища! За съжаление днес не си взех фотоапарата, а това щеше да ми спести доста работа (на последната снимка го има мотора отзад и се вижда табелата, но това го видях чак като се прибрах тази вечер). :eek:
  Та ако не се случи чудо и както се очаква и утре не го намеря, ще се наложи да мина през РПУ-то, защото доколкото разбрах "собственикът подава саморъчно написана декларация" за да го пуснат за издирване, току виж (о, чудо!) някой го намерил и предал в Полицията. Ако не, по информация от нета, се минава в процедура за пререгистрация с някакъв документ от КАТ за изгубен (откраднат) и ненамерен рег. номер. Уф! :razz: Очаквайте продължение.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: stan4o_12 в април 12, 2015, 22:50:34
Точно както си го написал.Отиваш подаваш декларация ли кво ,че е изгубен.Не ти го намира никой ест. и регистрираш наново.Честито за съжаление.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: AIA в април 12, 2015, 22:56:10
  Такааааа... Да събудя темата по един тъжен повод.  :?-?: Вчера си направих една разходка с мотора от около 310 км. За моя неприятна изненада като го изкарвах днес се оказа, че го няма рег. номер.  :ww: Днес минах по същият маршрут, но ядец!  :-o То не рег. номер, ами и бъбреците можеш да си загубиш по тия пътища! За съжаление днес не си взех фотоапарата, а това щеше да ми спести доста работа (на последната снимка го има мотора отзад и се вижда табелата, но това го видях чак като се прибрах тази вечер). :eek:
  Та ако не се случи чудо и както се очаква и утре не го намеря, ще се наложи да мина през РПУ-то, защото доколкото разбрах "собственикът подава саморъчно написана декларация" за да го пуснат за издирване, току виж (о, чудо!) някой го намерил и предал в Полицията. Ако не, по информация от нета, се минава в процедура за пререгистрация с някакъв документ от КАТ за изгубен (откраднат) и ненамерен рег. номер. Уф! :razz: Очаквайте продължение.

При мен преди години беше така:
Подадох декларация в районното, от там ми дадоха бележка и с нея в КАТ за пререгистрация, веднага!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в април 13, 2015, 08:32:08
знам че не е това мястото,но
след като си платих 3 лева за монтаж на номера при регистрирането на мотора,чичката в кат първо ми се сопна че се било плащало.показах му бележките и:е там има болтове и дрелка,закачи си го :( :( хванах го,но болтовете бяха крайно неподходящи за целта.нали съм тарикат,тупнах му два поп нита вкъщи и газ.след няколко месеца(2-3) с един приятел гледаме мотора и той вика,ма с тия нитове ще си изгубиш номера и като загледах,номера от вибрации и вятъра започнал да играе лекичко.напълно достатъчно за да изяде нита и да изхвърчи.не си нитовайте номерата,не е надеждно.аз лично си сложих болт,зегерка и самозаконтряща се гайка,всичко от неръждавейка.сега ако изпадне,ще съм сигурен че някой му е помогнал.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в април 13, 2015, 12:26:36
 Това със самозаконтрящите гайки и аз се канех, но...
 Днес ходих в нашето РПУ, от там ме препратиха в КАТ, от там пък ми казаха да ида утре (в работен ден) сутринта в РПУ-то. Доколкото разбрах за декларацията ще трябва да се домъкна в РПУ-Силистра.  :ww:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в април 13, 2015, 12:55:55
Това със самозаконтрящите гайки и аз се канех, но...
 Днес ходих в нашето РПУ, от там ме препратиха в КАТ, от там пък ми казаха да ида утре (в работен ден) сутринта в РПУ-то. Доколкото разбрах за декларацията ще трябва да се домъкна в РПУ-Силистра.  :ww:
не знам за номер,но за документи веднъж подал сигнала,стават невалидни.и да ги намериш,ядец,пак разправията по възстановяването.тъй като си го изгубил не мисля че рискуваш много да го използват за цели който да ти навредят.що не изчакаш няколко дни,като през това време не призвънкаш на полицейските участъци дето може да е занесен.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в април 13, 2015, 17:26:49
не знам за номер,но за документи веднъж подал сигнала,стават невалидни.и да ги намериш,ядец,пак разправията по възстановяването.тъй като си го изгубил не мисля че рискуваш много да го използват за цели който да ти навредят.що не изчакаш няколко дни,като през това време не призвънкаш на полицейските участъци дето може да е занесен.

Казаха ми, че като се обадя официално (все още няма регистрирано нищо) от РПУ-то на областа (в случая Силистра) евентуално правят справка по РПУ-тата в общините, в които се съмнявам, че е изгубен(по принцип ако някой намери номера и го предаде в някой участък, така или иначе по служебен път отива в обл. РПУ), след около седмица ако няма резултат се анулират номера/та и талоните и се пререгистрира МПС-то от собственика, в случая аз.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в април 17, 2015, 21:09:22
  Сагата продължава... Вторник сутринта ходих в нашето РПУ, където ме препратиха в КАТ... след 2-3 тегела между двете сгради (добре, че са на няма 50 м една от друга сградите), единия катаджия се сети да се обади в Силистра, след което ми казаха това, което вече знаех: че трябва да подам заявление в Полицията за изгубения номер. След лекия разпит къде съм карал и къде предполагам че е паднал номера и след като подписах въпросното заявление, почаках малко и ми дадоха една малка бележка с входящ номер на заявлението, с която можело веднага да ида в Силистра за пререгистрация. Хайде, бе  :( Четвъртък преди обеда (48 часа по-късно) за мой късмет имах служебна работа в Силистра и то точно до КАТ. Да, ама там нямат информация моят номер да е бил пуснат за издирване  :-o и ме върнаха към нашето РПУ. Сега мисля понеделника да ида.
  Извнявайте, ако ви досаждам с разказа си  :smile:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в април 24, 2015, 18:08:29
Да обобщя по темата загубен/откраднат рег. номер или талон:
 1. Подава се декларация/заявление за загубен/откраднат рег. номер или талон в местното РПУ (няма глоба или акт)
 2. Проверява се по тел. в областния КАТ (може и на място за живеещите в областен град) дали наистина е пуснато загубеното/откраднатото за издирване (може да минат няколко дни като при мен). Ако има потвърждение може да се почне пререгистрация.
 3. Отива се в областния КАТ и се носят застраховка ГО, голям и малък талон и рег. номер, с изключение на обявеното за изгубено/откраднато (същата процедура като регистрация). Питаха ме за платен данък (платил съм го), но не ми искаха бележка (не я носех). За преглед не ме питаха.
 4. Със смесени чувства (недоволен от паричната загуба, но доволен, че вече има регистрация) се прибира у дома е се правят планове за пътуване  :D

 Както се казва - всяко зло за добро, новият ми номер е по-хубав.  :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ivchotr в април 25, 2015, 11:39:27
В РПУ-тата всеки ден имат дежурен служител на криминалните отдели, сектори и т.н., които са длъжни да приемат заявления за загубени/откраднати документи. Дори и в празнични дни. Теб са те размотавали защото на съответния служител не му се е занимавало да започва той преписката и те е препратил в работния ден друг да свърши работата.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: julliano в юни 08, 2015, 13:48:59
знам че не е това мястото,но
след като си платих 3 лева за монтаж на номера при регистрирането на мотора,чичката в кат първо ми се сопна че се било плащало.показах му бележките и:е там има болтове и дрелка,закачи си го :( :( хванах го,но болтовете бяха крайно неподходящи за целта.нали съм тарикат,тупнах му два поп нита вкъщи и газ.след няколко месеца(2-3) с един приятел гледаме мотора и той вика,ма с тия нитове ще си изгубиш номера и като загледах,номера от вибрации и вятъра започнал да играе лекичко.напълно достатъчно за да изяде нита и да изхвърчи.не си нитовайте номерата,не е надеждно.аз лично си сложих болт,зегерка и самозаконтряща се гайка,всичко от неръждавейка.сега ако изпадне,ще съм сигурен че някой му е помогнал.

На тоя чичка що не му подпъхна някой болт в гзето?? Мързеливите, гадни ..и не само чичковци, че и младежи. В София обл КАТ изрично си пише (заради споменатите индивиди), че всички такси са платени. А аз така се поодрусах с данъци, такси, регистрации и тн, че си бях казал, че и 2лв да ми иска ще го д.. Пазиш си касовата и това е. Бузи се, цупи се, докато го слагаше, направо ме проклиняше наум сигурно, но..


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Георги Петков в юни 08, 2015, 15:51:28
Преди месец и аз си смених номера в КАТ София. Аз и един приятел реално го направихме. Човека каза, че нямали инструменти... Не че беше нещо кой знае какво, но поне беше учтив, а не се е репчил. Извика и друг колега да пробие с дрелка дупките. В таксата си пишеше 2лв за монтаж на номера.
Лошото е, че цялата ни работа е такава...
Просто няма смисъл за такива малки неща да се дразните


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: stan4o_12 в юни 08, 2015, 18:09:48
Казвал съм да кажа пак взимали са ми за същата манипулация =10лв.
Това е бг държавата по-преценка. Ок когат ви спре някой катаджия може да прецените,че може да го издуха през гащите и да му го подадете. Кат се праят на голяма раота.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Dr.Ago в юни 08, 2015, 18:54:28
Като си регистрирах мотора първият път, човека сам ми предложи да ми сложи номера и не ми е искал пари. Като го пререгистрирах - също, само че не стана, защото номера щеше да бъде на сантиметър от гумата, заради крива стойка.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в декември 08, 2016, 09:36:50
http://offnews.bg/news/Politika_8/Globite-za-previshena-skorost-skachat-dva-pati_641727.html (http://offnews.bg/news/Politika_8/Globite-za-previshena-skorost-skachat-dva-pati_641727.html)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в декември 08, 2016, 21:46:10
тва па що?да не би ония тупани от кат да са ревнали че са им малки заплатите?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в декември 09, 2016, 18:25:24
Малко е, още трябва.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ildivvy в декември 09, 2016, 20:14:15
Ако си "оправят" събираемоста,ефект ще има и със старите глоби! И то голям! Проблема им е,че събираемоста била 20-30%! Което си е малко странно на общия фон на държавата (гладна за пари по "всяка линия")!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в декември 09, 2016, 21:35:39
Поне на тия на които им свалят табелите събираемоста е гарантирана.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ildivvy в декември 10, 2016, 12:02:58
И как ще свалят задния номер,като в КАТ го занитват с "якия" коларски болт за капака? Всички сме гледали клипове на гръцки полицаи свалящи табелите на български коли! Номера не става за нищо след това,незнам за капака...! Все някой ще ги "натисне" да ги съди след това и пак "ще я втасат" (КАТ имам предвид)!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: apollo11 в декември 10, 2016, 12:13:23
И как ще свалят задния номер,като в КАТ го занитват с "якия" коларски болт за капака? Всички сме гледали клипове на гръцки полицаи свалящи табелите на български коли! Номера не става за нищо след това,незнам за капака...! Все някой ще ги "натисне" да ги съди след това и пак "ще я втасат" (КАТ имам предвид)!
стига да ти вземе самоединия - колата вече не е редовна ;)
дори и да подадеш заявления за загубен номер, при справка в кат че излезе че ти е прибран


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kiril_kirilow в декември 10, 2016, 22:18:38
Новорегистрираните коли не са с болтове , а със обикновен винт върху които има нещо като пластмасова пломба.
Чупи се пломбата и номера се сваля със отверка.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: mendi в декември 12, 2016, 11:56:19
И как ще свалят задния номер,като в КАТ го занитват с "якия" коларски болт за капака? Всички сме гледали клипове на гръцки полицаи свалящи табелите на български коли! Номера не става за нищо след това,незнам за капака...! Все някой ще ги "натисне" да ги съди след това и пак "ще я втасат" (КАТ имам предвид)!
Регистрационната табела е държавна собственост така че едва ли ще я втасат чак толкова. За щети по МПС-то не знам, то нали за това се слагат подложки.
Иначе събираемостта няма да се повиши - тия дето не са плащали до сега няма да плащат и в бъдеще. Тия дето са си плащали глобите ще продължат да ги плащат само че в по голям размер.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: NikDaPhreak в декември 12, 2016, 14:43:15
Има вероятност да има бум на търсенето на МПС без прехвърляне  :-) :-) :-) :-) :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ildivvy в декември 12, 2016, 19:41:30
Регистрационната табела е държавна собственост така че едва ли ще я втасат чак толкова. За щети по МПС-то не знам, то нали за това се слагат подложки.
Иначе събираемостта няма да се повиши - тия дето не са плащали до сега няма да плащат и в бъдеще. Тия дето са си плащали глобите ще продължат да ги плащат само че в по голям размер.

Ако номерата са държавна собственост,защо ни взимат по 38лв за ДКН (държавен контролен номер) при регистрацията на МПС с две табели и отделно пари за поставянето? "Болта",който слагат на задния номер,минава през подложката и се занитва за капака на колата! Въпроса с щетите не е за МПС-то,а за самия номер!
 Аз също мисля,че събираемоста няма да се повиши! Най-много корупцията да дръпне нагоре  :-)! А е толкова лесно да се оправят нещата,само желание да имат...!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: spongi в декември 12, 2016, 20:26:24
Цитат на: ildivvy
Ако си "оправят" събираемоста,ефект ще има и със старите глоби! И то голям! Проблема им е,че събираемоста била 20-30%! Което си е малко странно на общия фон на държавата (гладна за пари по "всяка линия")!
Колеги, да кажа и аз нещо по темата, щото и пряко и косвено съм вързан с тези неща....и да Ви кажа от къде идва проблема. Когато една глоба е наложена в отсъствието на водача, собственика на МПС-то има безброй варианти да я обори.... първо, в негов плюс работи и времето, тъй като в чл 34, ал.1 от ЗАНН е казано, че не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а сега прочетете кога се образува едно адм.нак. производство - ЗАНН  Чл. 36. (1) Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение, което означава, че когато Ви е съставен фиш, означава, че тук нямаме започнало АНП.....а погледнете и тук, като според мен това е разковничето на проблема - ЗДВП - Чл. 188 ал. 1 Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.
(2) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство, а повечето пловдивски тарикати - адвокати, МПС-тата които се водят на техните фирми, които имат двама или повече собственици с еднакъв дял от фирмата, което води до невъзможност да се удостовери на кой е реалната собственост на МПС-то, което от своя страна в едно съдебно заседание води до отмяна на глобата поради факта, че няма административноотговорно лице на което да бъда наложена глобата, или пък до къто то бъде установено, по-горните срокове изтичат.....Ето за това комшиите са го решили - сваляш номера и на който се води МПС-то плаща глобата........   
 


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: mendi в декември 13, 2016, 11:38:29
Ако номерата са държавна собственост,защо ни взимат по 38лв за ДКН (държавен контролен номер) при регистрацията на МПС с две табели и отделно пари за поставянето? "Болта",който слагат на задния номер,минава през подложката и се занитва за капака на колата! Въпроса с щетите не е за МПС-то,а за самия номер!
 Аз също мисля,че събираемоста няма да се повиши! Най-много корупцията да дръпне нагоре  :-)! А е толкова лесно да се оправят нещата,само желание да имат...!
Мързи ме да търся конкретните текстове но отговорно заявявам че ДКН е държавна собственост.
Парите за регистрация може да разглеждаме като депозит или еднократна такса за ползване на табелата, но както и да е, въпреки че сме платили, въпреки че е монтирана на нашите МПС-та табелата не е наша собственост и при определени условия органите могат да я отнемат.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: marind в януари 22, 2017, 20:23:43
За правата не знам, но ето новите задължения  :D

Ценоразпис на КАТ, в сила от 21.01.2017г:

Превишена скорост

В населени места за превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв и отнемане на 2 контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба 400 лв и 6 точки;
над 40 км/ч - глоба 600 лв и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и три месеца без книжка и 16 точки.
Извън населено място за превишаване с:
10 км/ч - глоба 20 лв.;
от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;
от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв, и отнемане на 2 контролни точки;
от 31 до 40 км/ч - глоба 300 лв и 6 точки;
от 41 до 50 км/ч - глоба 400 лв и 12 точки;
над 50 км/ч - глоба 600 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и 16 точки.

Паркиране

Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има това право - глоба 200 лв.
Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари - глоба от 50 до 200 лв.
Паркиране в зоната на пешеходна пътека - глоба 50 лева и 3 контролни точки.
Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение - глоба 50 лева и 4 точки.
Паркиране на спирка - глоба от 20 до 150 лева и 3 контролни точки.
Неправилно паркиране - 20 лева.

Без винетка

Лек автомобил - 300 лева.
Превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 600 лв.
Превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с допустима максимална маса 12 или повече тона - 1500 лв.
Камион с две и повече оси с технически допустима максимална маса 12 или повече тона - 3000 лв.

Маневри и разположение на пътното платно

Неправилно престояване - глоба 20 лева.
Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение - глоба 20 лева и .
Нарушава правилата за движение назад - глоба 20 лева.
Неправилно престояване - глоба 50 лева.
Движение в BUS лента - глоба 50 лева.
Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - глоба от 20 до 150 лв и 4 контролни точки.
Необозначено спряло на платното превозно средство - глоба 150 лв и 6 точки.
Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим на движение - глоба 150 лева и 6 контролни точки.
Каране в насрещното по автомагистрала и скоростен път - без книжка за срок от три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение половин години без книжка и глоба 4000 лв.

Не спазване на знаци

Не спира на знак STOP - глоба 20 лева и глоба 7 точки.
Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване, не спазване на предимството - глоба 20 лева.
Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път - глоба 30 лева.
Неправилно изпреварване без опасност за движението - глоба 30 лева и 4 точки.
Не спазване светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика - глоба 50 лева и 4 точки.
Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението - глоба 150 лева и 6 контролни точки.
Преминаване на червен сигнал на светофара - 100 лева и 10 контролни точки. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.
Не осигурява предимство, когато преминава през пешеходна пътека - глоба 100 лева. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

Катастрофа

Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция - глоба до 200 лв и 3 точки.
Гуми
Глоба 50 лева се налага за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.В периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.
Документи и проверка
Не носи свидетелство за управление, контролен талон и талон на превозното средство - глоба 10 лева.
Не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - глоба 10 лева.
При отказ да се предадат документите за проверка - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Управление на моторно превозно средство при отнета книжка - глоба от 100 до 300 лв.
Управление на моторно превозно средство без книжка - глоба от 100 до 300 лева.
Осуетяване на извършването на проверка от органите за контрол - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

Алкохол

При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително - 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки.
При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително - година без книжка и глоба 1000 лв.
При повторно нарушение книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.
При отказ за проверка за алкохол и/или наркотици - отнемане на книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.
Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - глоба от 100 до 300 лева.

Участие в гонки

Водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.
За повторно нарушение санкцията е без книжка за срок от три години и глоба 5000 лв.

Други

Неправилно използване на звуков сигнал в населено място - глоба 10 лева.
Изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя - глоба 30 лева и 5 контролни точки.
Закъснение за технически преглед - глоба до 50 лв.
Управление на моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над нормите или с неизправно шумозаглушително устройство - глоба до 50 лева
Използване на антирадар - глоба до 50 лева
Поставен на неправилно място номер - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Управление на превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е без номера - без книжка от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.
Използване на сигнали, предвидени за автомобил със специален режим на движение - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
Използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство - глоба 50 лева и 6 контролни точки
Непоставен предпазен колан - глоба 50 лева и 10 контролни точки.
Превоз на деца в нарушение на изискванията - глоба 50 лева
Управление на превозно средство с нечетлив или закрит регистрационен номер - глоба 50 лева.

Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници

Управление на велосипед без светлоотразителна жилетка - глоба 10 лева.
Преминаване от пешеходец през огражденията от парапети или вериги - глоба 50 лева. Всички други нарушения на пешеходците се санкционират с глоба от 20 лева
Пътуване без колан или каска - глоба 50 лв.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в януари 22, 2017, 20:57:46
Че то криенето на номера много на далавера.  :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: spongi в януари 22, 2017, 22:12:37
Цитат на: marind
За правата не знам, но ето новите задължения  :D
Ами, дааа.......но глобите сами по себе си и пет пари не чинат, нали така ??? Друго е пиниза, а той е, че всички трябва да се съобразяваме, както като водачи на МПС, дори то да е 4Х4 и да тежи колкото един ЗИЛ.....та дори и да сме на две гуми или две обувки.......особено в града........това е :smile:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в януари 22, 2017, 22:37:38
Че то криенето на номера много на далавера.  :-)
Да, винаги е било така. Ако е под опашката лошо ти се пише, отнемат ти йнижката. Но ако е монтиран на мястото си, но просто зацапан, изтъркан, или закрит с парцалче има само лека глобичка и то без отнемане на точки. Нищо ново.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в януари 22, 2017, 23:12:17
Значи ако решиш да дивееш на воля слагаш едно картонче върху номера и всички ония стръвнишки глоби просто не се случват. То за да те глобят и тия 50 кинта все пак трябва да те спрат някак. Значи пак примерните водачи ще го отнесат а истинските джигити просто ще прелитат покрай закона както им кефне.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: radko87 в януари 22, 2017, 23:32:56
Значи пак примерните водачи ще го отнесат а истинските джигити просто ще прелитат покрай закона както им кефне.

Примерните няма как да бъдат ощетени , защото по дефиниция спазват правилата. Съответно тези промени не ги касаят.
Ощетени ще бъдат дребните тарикати и разсеяните/невнимателни водачи.
Аз лично не съм фен на големите глоби, а на ефективното налагане и съответно събиране.
Не съм сигурен какви са промените спрямо предишното положение, но май се набляга вече на лишаването от СУМПС.   Интересно ще е да видим какъв ще е ефекта върху сигурността на пътя.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в януари 22, 2017, 23:45:18
Е те примерните колко да са примерни? Караш с 55 в града изведнъж щтрак Марийке на портрет то там имало ограничение 30 противно на всяка логика ама ти откъде да знаеш и как да видиш като в тоя момент си подминавал примерно автобус и не си видял табелата. Няма такъв филм - караш ли ще сгазиш лука просто е въпрос на време. Не е нужно да си джигит, просто нормален шофьор който кара ежедневно.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в януари 23, 2017, 07:46:44
Хайде, хайде... Нищо няма да се промени.
Ще е по старо му. Просто ако се случи да те пипнат в крачка ще е по-солено. А и ченгетата не са чак такива страшилища. Мен колко пъти са ми прощавали грешки, ехе... То си личи кога е неволна грешка и кога си нагло лайно. За последно ме спряха за проверка с колата преди 7г. А с мотора не помня от кога не са ме спирали, но е повече от 10г. Изкарах си златен талон, смятай. Не съм от най примерните. :grin:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Grobarq в януари 23, 2017, 15:31:14
Ето това може би ни засяга пряко

"Маневри и разположение на пътното платно

Неправилно престояване - глоба 20 лева.
Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение - глоба 20 лева и .
Неправилно престояване - глоба 50 лева"

Само не разбрах  глобата е 20 или 50лв е?
Колегата по-горе може би не го е копирал правилноТитла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в януари 23, 2017, 16:11:24
Това нищо няма да промени!
Защо, ами защото хората съзнават какво правят и го правят.
Целта на тази обновен закон е да се пълни хазната, защото там пари НЯМА!


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в януари 24, 2017, 09:24:06
Хазна не се пълни с повишаване на глобите. Каква полза от високи глоби, като няма събираемост? Ако се наблегне на събираемостта, то и ниските глоби ще пълнят хазната. За целта, обаче власт имащите не трябва да са ИДИОТИ.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в януари 24, 2017, 10:42:13
Специално за по-високите глоби не знам до колко ще се случат нещата но свалянето на табели за пияни, друсани, без книжки, без гражданска си е стъпка във вярната посока. То няма друга оправия с тия идиоти. Хубавото е че ако подкарат колите без табели или с фалшиви директно затвор. Ще видим към края на годината дали статистиките ще се променят. Пък и високите глоби по отношение на събираемостта ... еми временно се спира колата от движение ако не си ги платил, докато си ги платиш. Сега ако ти се махат крачоли можеш да търсиш вратичките в закона. Ще поживеем ще видим но наистина в повечето случаи причина за инцидентите е скоростта. Доста лесно е да излезеш извън ограниченията а глобите са сериозни вече. Специално хората които постоянно са път ще им се наложи да си ревизират шофьорските навици и то спешно ако не мислят да стават спонсори на полицията


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: warrick в януари 24, 2017, 11:08:31
Не знам колко ще им пука на много от тия юнаци. Масово се карат коли, които са купени за по 7-800 до 1000 лв. без прехвърляне, а само с пълномощно. И да му свалят табелите, просто не му пука. Захвърля "желязото" и взема следващата. Законът е пълна изродия просто. В Англия например няма никакви такива. Купуваш кола. Плащаш я и предният собственик ти попълва данните в талона, дава ти на теб съответния отрязък, с който ти караш докато от DVLA ти пратят новия талон, а предният собственик има задължението да им прати преди това талона, попълнен с данните на новия, за да прехвърлят регистрацията на него. Няма никакъв шанс някоя мишка да се измъкне и да се тарикати на непрехвърлена кола. Няма нотариуси, няма простотии... А при нас е една хартиена джунгла просто. И със застраховките е така. Ще караш нечия кола, правиш си застраховка за нея и караш.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: apollo11 в януари 24, 2017, 11:09:15
Специално за по-високите глоби не знам до колко ще се случат нещата но свалянето на табели за пияни, друсани, без книжки, без гражданска си е стъпка във вярната посока. То няма друга оправия с тия идиоти. Хубавото е че ако подкарат колите без табели или с фалшиви директно затвор. Ще видим към края на годината дали статистиките ще се променят. Пък и високите глоби по отношение на събираемостта ... еми временно се спира колата от движение ако не си ги платил, докато си ги платиш. Сега ако ти се махат крачоли можеш да търсиш вратичките в закона. Ще поживеем ще видим но наистина в повечето случаи причина за инцидентите е скоростта. Доста лесно е да излезеш извън ограниченията а глобите са сериозни вече. Специално хората които постоянно са път ще им се наложи да си ревизират шофьорските навици и то спешно ако не мислят да стават спонсори на полицията
подкрепям мнението ти


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в януари 24, 2017, 12:59:36
Да, това за номерата и на мен ми допадна. :*apl*:
Аз предлагам да режат пръсти за неподаден мигач. Спират го, арестуват го, карат го при доктора и съвсем хуманно, с упойка му клъцват пръстче от лявата ръка, тази, дето трябваше да цъкне мигача. :grin: После си плаща процедурата сам. Гарантирам, че никой никога няма да забрави да цъка мигача. :grin: :-)

За говорене по телефона да се резва ушенце, но хуманно с упойка. :)

За пушене по време на шофиране клъц пръстче от дясната ръчичка, но пак хуманно, с упока. Писна ми да ми се оправдават, че били изпуснали цигарата и ги горяла по топките. Няма да пуши като кара. Заради неговия фас моя живот зян няма да отива.

Подобни ефективни мерки ще придадат друг смисъл на празника Трифон зарезан. :-) А дисциплината на пътя ще се издигне на съвършено нов левъл и то в световно отношение. :-) Ще се появи нова специалност в медицината, пътен хирург. :-) :-) :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: warrick в януари 24, 2017, 13:17:36
Такова вече е виждано по нашите земи. Крум е бил новатора в това отношение..., но добре дошло и пак де. Обаче чичковците милиционери, дето си говорят по телефонЯ докато бръмчат с патрулките сами ли ще си режат ушаците или ще сформираме хирургични екипи на доброволчески начала?  :o :o :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в януари 24, 2017, 13:43:21
Само да напомня, че освен права имате и задължения ;)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: warrick в януари 24, 2017, 13:47:54
Само да напомня, че освен права имате и задължения ;)

Дума да няма, но идеята ми е, че не само ние имаме задължения, а рибата се осмърдява откъм главата.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в януари 24, 2017, 15:09:37
Е, и аз ли имам задължения? Ебаси! Не може ли като "братята" и аз да имам само права? :grin:


Признавам, че по някога по малко превишавам скоростта, ама наистина с малко. С мотора влизам в малки, еднопосочни улички. Вра се между колите по светофарите. По някога минавам по тротуара, ама лекичко и като няма хора. А да, с мотора изпреварвам на непрекъсната маркировка. В общи линии, това е. :smile:


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: apollo11 в януари 24, 2017, 15:45:13
начии, Чефо, вадим оченце оти и без тва не гледаш знацит.. режем пръстче от дясната ръка - кат навиваш масуря, да си спомняш
може и трънче в гъза, като се катериш по тротОарите, да те боцка  :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Niki_Georgiev в март 19, 2017, 18:29:55
Колеги, някой наясно ли е дали има разлика между "Без книжка" и "Без категория" ? До колкото знам няма, но това лято ме спряха с мотора, и когато полицаят ме попита за книжка аз му казах, че нямам. Той обаче я беше видял в порфейла ми и каза да я извадя. Като я погледна само ми каза "имаш книжка, но нямаш категория - различно е" и ме пусна. Сега обаче доста се стреснах като видях, че свалят номерата.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в март 19, 2017, 19:06:10
Различно е по принцип, но е едно и също като провинение. Пред закона си неправоспособен. :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: evilution в март 19, 2017, 19:17:44
Колеги, някой наясно ли е дали има разлика между "Без книжка" и "Без категория" ? До колкото знам няма, но това лято ме спряха с мотора, и когато полицаят ме попита за книжка аз му казах, че нямам. Той обаче я беше видял в порфейла ми и каза да я извадя. Като я погледна само ми каза "имаш книжка, но нямаш категория - различно е" и ме пусна. Сега обаче доста се стреснах като видях, че свалят номерата.

Изкарай си курса, защото свалянето на номерата може да ти се види като дреболия, в сравнение с това, което може да ти се случи.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Niki_Georgiev в март 19, 2017, 19:19:16
Още няколко месеца и ще мога да почна курса. За сега карам внимателно и спазвам всички закони.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Гост в март 19, 2017, 20:04:14
Е хайде, хайде, чак пък всички. :grin: Прекален светец и богу не е драг.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Grobarq в март 19, 2017, 20:48:56
Още няколко месеца и ще мога да почна курса. За сега карам внимателно и спазвам всички закони.

Което не е гаранция, че куките няма да те спрат просто за проверка... "И к'во пра'им ся?"
Освен това ако не дай си Боже някой те засече или удари, ТИ си виновен защото си неправоспособен да караш мотор


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: radko87 в март 19, 2017, 20:59:52
Още няколко месеца и ще мога да почна курса. За сега карам внимателно и спазвам всички закони.

Хаха. Приятелю,  карате неправоспособен, та питам аз, кой закон спазвате ? Тоя на джунглата може би ?

п.с.
Въпросите са риторични и целта им е да те провокират да помислиш малко.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: NikDaPhreak в март 19, 2017, 21:47:34
Има разлика, глобите и наказанията са различни, още повече, че Б категория е по-висока от А, с други думи поне теорията е покрита (теоритично, нали). Но да, и в двата случая си "неправоспособен".


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в март 19, 2017, 22:34:31
караш Р6...що им спираш въобще  :o :o :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в септември 18, 2017, 11:50:36
Глоба от 1000 лева и отнемане за три месеца на книжката ще е санкцията за шофиране в аварийната лента на магистрала, приеха днес депутатите. Те гласуваха на второ четене 73-ата поправка в Закона за движение по пътищата.


http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/17/3043407_globa_ot_1000_lv_i_tri_meseca_bez_knijka_za_karane_v/ (http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/17/3043407_globa_ot_1000_lv_i_tri_meseca_bez_knijka_za_karane_v/)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: xx22xx22 в септември 18, 2017, 14:07:43
Дано да има кой да го следи ...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Skywlak в ноември 22, 2017, 08:44:40
Съд отмени акт на КАТ заради нечетлив почерк

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/syd-otmeni-akt-na-kat-zaradi-nechetliv-pocherk-2062269


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в ноември 22, 2017, 09:04:31
Съд отмени акт на КАТ заради нечетлив почерк

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/syd-otmeni-akt-na-kat-zaradi-nechetliv-pocherk-2062269
Да преборим неграмотността с нечетлив почерк. КАТ 2017


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Grobarq в декември 05, 2017, 21:21:58
Случката с Каролев има развитие:

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/12/05/kat-kandisa-karolev-ostava-s-tabelite-na-kolata-si.361393 (https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/12/05/kat-kandisa-karolev-ostava-s-tabelite-na-kolata-si.361393)

"... Той ( шефът на Пътна полиция Бойко Рановски.)    обясни, че промените ще се гледат в транспортната комисия на парламента утре и има силни настроения за отняната на този текст........
....

До това се стигна, след като от наказанието се опари икономистът Владимир Каролев, който остана без регистрационните номера на автомобила си, след като служителите на реда установили, че му е изтекла книжката"


Брех! Можели и по- бързо да се замислят.
Въпрос на стимул и медиен отзвук.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в декември 05, 2017, 21:47:21
Да видим какво ще се случи защото това е узаконен абсурд даже серия от абсурди. Също така защо трябва да се свалят табелите на автомобил, който не е собственост на виновното лице. Все пак колата няма как да споделя вината в случай на изтекли документи. Пък и свалянето на номерата на една кола кой точно проблем решава? Въпреки всичко случаят с Каролев е показателен какво точно означава активна гражданска позиция. Ако смяташ, че си прав си защитаваш позицията с всички възможни средства. “Правото принадлежи на зрящите, а не на спящите.“ .... това римляните са го казали. Проблемът е че това в държава като нашата коства много време, нерви и пропуснати ползи но пък кой е казал, че трябва да е лесно.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Alexander3dartwork в декември 05, 2017, 23:25:24
Все пак колата няма как да споделя вината в случай на изтекли документи.

Съгласен съм, и макар че се отклонявам от темата но така погледнато ми се струва нелепо застраховката да е на "името на автомобила" бе значение кой реално го кара автомобила.......  :o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в декември 06, 2017, 00:22:33
Съгласен съм, и макар че се отклонявам от темата но така погледнато ми се струва нелепо застраховката да е на "името на автомобила" бе значение кой реално го кара автомобила.......  :o
Ами така си е. Въпреки, че има някакви стъпчици във вярната посока. Най-накрая се сетиха, че човек който причинява по няколко катастрофи с материални щети годишно няма как да плаща същите суми като друг който е изряден.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в декември 06, 2017, 05:24:09
Ами така си е. Въпреки, че има някакви стъпчици във вярната посока. Най-накрая се сетиха, че човек който причинява по няколко катастрофи с материални щети годишно няма как да плаща същите суми като друг който е изряден.
принципно бих повярвал че е някакъв стимул,ако нов шофьор започва от най-високия клас.дъниш се,плащаш повече.ама да трябва да си изряден 12 години за да стигнеш първия клас.или да ти вземат от класовете само защото някой се е изшил в теб,въпреки че нямаш вина си ми се струва леко като измамна схема за правене на пари.
честно казано направо ме е страх как ще се изруди тая система в нас,знаейки наглостта на българските законотворци,па и лакомията им


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: veso-o в декември 06, 2017, 17:15:56
http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368 (http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368)
Една малоумност по-малко...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: kitan в декември 06, 2017, 17:24:35
[url]http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368[/url] ([url]http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368[/url])
Една малоумност по-малко...
нема как да стане като хората

а ако подкарам рейс,тир или на баба ми колата с която ходи на животоспасяващи процедури до болницата.
малко ли е глоба в размер на почти една минимална работна заплата.
като върха на сладоледа и най-бързата поръчка за книжка е 10 дена :-o


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Grobarq в декември 06, 2017, 22:35:48
https://www.dnes.bg/cars/2017/12/06/do-dni-novosti-za-prodavachi-i-kupuvachi-na-koli.361450 (https://www.dnes.bg/cars/2017/12/06/do-dni-novosti-za-prodavachi-i-kupuvachi-na-koli.361450)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: max в декември 07, 2017, 13:07:58
[url]http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368[/url] ([url]http://m.24chasa.bg/novini/article/6597368[/url])
Една малоумност по-малко...


Сетиха се малоумниците  :-( Миналият месец спирам за минута още не съм   влязал в магазина и ме смъдна нещо под лъжичката ,обръщам се и ...разбира се ушев вече изпънат пред бронята на колата . Документи  , простотии..... казвам дежурното ,че съм забравил папирето в работните дрехи , досега минаваше с проверка по радиото и някой път фиш ,някой път фри , ама сега новите патрулки компютъризирани . Влезна ушев да проверява и след малко идва и ме разконспирирал  " Не си я забравил тиии , ами не си я взел щото имаш задължения към НАП толкова и толкова .." Бре маааму стара , почувствах се като ,че съм в "Къщата" . Бърка после в багажника на патрулката фуражката и вади една плоска отвертка към 30 санта . :( Мен малко ме досмеша , сега ще се бием ли , с отвертки ли ще се колим ? Оня се наведе и откърти предната табела после и задната .  :( Бе ти луд ли си ? Ти ,каза си неправоспособен . Е нали ти сам преди минута ми каза ,че имам нова издадена книжка ,имам фул точки , не съм пиян , не съм дрогиран ..... що ми къртиш табелите?
Ама не е в теб , значи си неправоспособен ! Е аз ако я забравя значи пак съм неправоспособен ?
След едно добре юридически оформено възражение , шефа на КАТ ми върна табелите , ма що трябваше да си късам нервите и да си губя времето .


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: IBenchev в декември 07, 2017, 13:57:12
А за пропуснати ползи и неимуществени щети защо не ги зачеса?
Докато ние спазваме правилата, а самите полицаи не го правят няма да се получат нещата...


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: Oggie в декември 07, 2017, 14:31:42
Те полицаите просто са физическите изпълнителни на тоя юридически абсурд. Иначе за пропуснати ползи винаги може да се заведе дело.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: bocmana77 в декември 07, 2017, 18:44:05
Те така ги намазаха полицаите,че се чудят къде да се дянат.Искат им проверки по време на работа и като цъфне един такъв без документи ебаси филма.С тия камери цял отдел"хрантутници"ги следи,като видео игра.И как не са взели необходимите мерки да спазят абсурдния закон до седмица вече са изпонаказани.Ние псуваме тях те висшестоящите си началници а ония дето мислят законите се чудят кое фондче да източат за черни дни.


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: madbatt в декември 09, 2017, 05:21:59
Докато има такива "господа", такава ще ни е оправията.
пп Тоя, нямаше ли вратлета с него?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: ildivvy в декември 09, 2017, 12:59:59
..."такива господа"... Ами нали ние си ги избираме?!? Какво ни е странно сега?


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: madbatt в декември 09, 2017, 16:55:03
 :-)


Титла: Re: КАТ и нашите права
Публикувано от: bocmana77 в декември 10, 2017, 18:34:52
Какво ние си ги избираме?Всичко е маниполация и политически мръсни игри(защо мръсни???че те чисти нямат).