www.MotoForum.bg

Концентрат => Мото енциклопедия => Темата е започната от: go6o в февруари 02, 2005, 11:02:19Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: go6o в февруари 02, 2005, 11:02:19
Малко информация за моторните масла:

Моторните масла се класифицират по двете им основни характеристики:
   -вискозитет
   -експлоатационно равнище


За вискозитета в целия свят е приета класификацията по SAE. За експлоатационното равнище съществуват две класификации:

- на Американския петролен институт (API);
- на Европейските автомобило производители(ССМС);

1. Класификация по SAE (Общество на автомобилните инженери).
 
По тази класификация моторните масла се разделят на 10 вискозитетни класа: 6    зимни, означени с буквата W и цифрите 0, 5, 10, 20, 25 (0W, 5W, 10W, 25W) и 4 летни, означени с цифрите 20, 30, 40 и 50.

Критериите за принадлежност към съответния клас на зимните масла са два:

- динамичният вискозитет, определен в специални апарати, симулиращи въртенето на коляновия вал в лагерите, и изпомпването на маслото от картера до отделните точки на смазване. Температурите при които се извършва това определяне, са различни за всеки зимен клас, но всички са отрицателни. Така например за маслото 5W те са –25градуса и –30 градуса по Целзий, а за маслото 15W- най-подходящото и най-използваното в нашата страна е – 15градуса и – 20 градуса по Целзий. Това означава, че при тези температури нормалния динамичен вискозитет гарантира оптимално съпротивление при първоначалното завъртане на коляновия вал, както и че е гарантирано бързо изпомпване на маслото до отдалечените точки.
За летните масла критерият за принадлежност към съответния клас е кинематичният вискозитет , определен при 100 градуса по Целзий за всички класове. Колкото цифрата с която маслото се означава е по голяма, толкова маслото е по-гъсто и може да се използва при по-високи температури. В нашата страна при лятна експлоятация най-подходящи са едносезонните масла от клас 30 и всесезонните масла от клас 40.

ВСЕСЕЗОННИТЕ МАСЛА – са тези, които могат да се използват целогодишно, се означават с дроб. Числителят показва зимния вискозитетен клас а знаменателят-летния(пример 15W40).
За прецизност следва да се отбележи, че зимните и всесезонните масла имат гарантиран минимален кинематичен вискозитет при 150 градуса Целзий. По този начин е гарантирана без аварийната експлоатация на автомобила при високи температури.

2. Класификация по (API) Американски петролен институт.

Към средата на 60-те години Американски петролен институт въвежда класификационна система с кодови букви, означаващи така нареченото експлоатационно ниво. Тази класификация може да се допълва с нови типове масла, като се отчита изменението на конструкцията и условията на експлоатация на съвременните двигатели.

МАСЛАТА ЗА БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ се обозначават с буквата S. Първият експолоатационен клас –SA, е бил за моторно масло без присадки. С течение на годините буквите са се придвижвали по азбуката- SB, SC, SD, SF, и сега отчитат повишаването на качеството на маслата. Днес в света е постигнато експлоатационното ниво SG с маслото на Visco 2000 Plus, което отговаря на най-модерните изисквания към този род продукти. То е подходящо както за бензинови така и за дизелови двигатели със стандартно захранване или с свръх пълнене, въобще за всеки вид двигател. Най-новото масло, маслото с експлоатационен клас SH, все още се произвежда от фирмата “BP” с марка Visco 5000. В скоро време се очаква и други фирми да поснат на пазара масло със същото експлоатационно качество.

МАСЛАТА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ се обозначават с буквата С, а втората буква означава експлоатационното ниво. Днес марките СА и СВ са вече остарели. Маслото с експлоатационен клас СС е въведено на пазара към средата на 60-те години и все още се използва при двигателите с стандартно захранване. Маслата за дизелови двигатели от клас CD са предназначени от умерени до тежки режими на работа, те защитават двигателя от ниско температурни отложения и са подходящи за турбо двигатели. Маслата СЕ, най-модерната категория, покриват тежките изисквания на такива фирми като “МАК”, “КАМИНС”, “ВОЛВО”, “МЕРЦЕДЕС” и др. Маслото Visco Diesel, продавано в България, е с най-високия експлоатационен клас –СЕ.

3. Класификация на Европейските автомобило-производители (ССМС). Освен нормите на (API) Американски петролен институт, съществуват и новите норми на Обществото на Европейските автомобило-производители (ССМС). Тези норми отразяват едно по-високо на минималните експлоатационни изисквания към моторните масла. Комитет е обосновал тези нови норми с по-тежките работни режими в Европа и с някой конструктивни особенности. При тях се отчитат: удължени интервали на смазване, повишени температури на маслото, променени качества на горивата, както и новото развитие на горивата, както и новото развитие на на двигателите. Класификациите на ССМС са пригодени към американските методи на изпитания, но са допълнени с европейски изпитания. Нивата се означават пак с букви G за бензинови двигатели и D- за дизеловите.

Нивата на маслата за БЕНЗИНОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ са следните:
G4(заменяща G2)- обикновени моторни масла без характеристиките за лесно студено пускане и икономия на гориво. Сравнява се с “SG” по API.;
G5 (заменяща G3)- масла за лесно студено пускане и повишени натоварвания за всички климатични условия, както и за икономия на гориво. Сравнява се с “SH” по API.

Нивата на маслата за ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ са следните:

D4 (заменяща D)- моторни масла за всички видове товарни дизелови автомобили с и без турбо и удължени срокове на смяна на маслото, работещи при най-тежки условия на експлоатация. Сравнява се СЕ по API.

PD2 (заменя PD1)- за всички дизелови леки и лекотоварни автомобили с и без турбо.

Съгласно изискванията на международните стандарти, на всяка опаковка моторно масло освен търговското наименование, се изписва и техническото наименование на маслото по съответните класификции. Върху тубичката може да открием цифрените и буквените означения на вискозитетната класификация по SAE и на класификацията по експлоатационно равнище- по API или ССМС.
Например маслото с означения SAE 15/W40, APISG/CD е масло, което може да се употребява в температурния интервал от –20 до +35градуса по Целзий във всички видове автомобили с бензинови двигатели и леки и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели, включително и турбо.


Автор: маг.инж. Стефан Стоянов


Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: go6o в юни 21, 2005, 07:26:14
Каква е разликата между синтетичното и минералното масло?
   

Синтетичните смазочни продукти са изработени от молекули, които са модифицирани чрез сложни химични процеси и осигуряват по-добри експлоатационни показатели при екстремни условия, свързани с температура, налягане или действащи сили. Минералните смазки са произведени от молекули, съдържащи се в суровия петрол, които се отделят при дестилационния процес в рафинериите.

 
Какво е вискозитет?
   
Течност, която има сравнително висока устойчивост срещу изтичане може да се характеризира, като вискозна. Например медът има по-висок вискозитет от водата при една и съща температура. Висококачествените масла запазват вискозитета си стабилен при различни температура и условия на използване в продължение на по-дълъг период от време.    

 
Какво е всесезонно масло?
   

Смазочните продукти, които могат да запазват характеристиките си при високи и ниски температури се наричат всесезонни. Те се дефинират с помощта на две числа. Първото (след което се изписва W) показва вискозитета на маслото при по-ниски температури. Второто и по-голямо число показва вискозитета на маслото при по-висока температура. Всесезонното масло свежда до минимум разликите във вискозитетите при промени в температурите.

 
Какво представляват присадките и защо се използват?
   
Присадките са химически съединения, които при добавянето им към основните масла подобряват експлоатационните характеристики на смазките, като ги предпазват от стареене и им позволяват да отговарят на всички нужди на съвременните двигатели. Смесването на различни присадки е това, което отличава качествените масла като Shell Helix от конкурентите им.    

 
Разходът ми на масло е много висок. Защо?
   

Би било разумно да проверите за неизправности на автомобила, като вземете предвид типа на двигателя, възрастта му и условията на шофиране, при които е използван. Неизправностите може да са причинени от течове при връзките или уплътненията, износване на буталата и цилиндрите или нагар, ограничаващ смазването на някои повърхности.

 
Има ли някакво значение цветът на маслото?
   
Цветът на маслото няма специално значение, но зависи от определени фактори, като процеса на рафиниране и типовете базови масла, присадките и използвания суров петрол. Маслото може да потъмнее след  употреба, тъй като задържа известно количество отделени частици. Причината за това е, че маслото почиства двигателя от частици и нагар, причинени от горенето при висока температура, като задържа частиците в суспензия, за да предотврати прилепянето им към повърхността на двигателя.    

 
Какво означават класификациите и спецификациите на гърба на опаковката?
   

Смазочните продукти се различават по предназначение и качество. Някои от тях са подходящи само за отделни двигатели, а други могат да бъдат използвани само при определено време. Дори две масла, пригодени за един и същ двигател и еднакви атмосферни условия, могат да имат много различни експлоатационни качества. Затова се използват универсални критерии за описване на показателите и предназначението на маслото.

 

Основните класификационни органи са:

 

Society of Automotive Engineers (SAE) /Сдружение на автомобилните инженери/ - дефинира маслото според вискозитета му. Маслото може да бъде сезонно или всесезонно, в зависимост от вискозитета си при различни температури.

American Petroleum Institute (API)/Американски петролен институт/ - класифицира маслата според способността им да предпазват двигателя. Буквата S се използва за бензинови двигатели, а буквата C за дизелови. Буквата след S или C обозначава степента на защита и експлоатационни качества, като A е най-ниската а X най-високата степен. Някои масла могат да бъдат използвани както при бензинови, така и при дизелови двигатели, затова в класификацията им се посочва   SJ/CF или CF-4/SJ.


Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA) - подобна на API, с тази разлика, че докато API се основава на американски двигатели, ACEA се основава на европейски двигатели. ACEA също използва букви за обозначаване на класификацията.

Shell.com


Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Жоро (Ендуриста) в юни 21, 2005, 08:26:51
РИСПЕКТ адаш:)


Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Bange в април 27, 2006, 08:07:34
Благодаря! Аз повечето неща ги знаех, прочетени оттук-оттам, но е много хубаво че тук си ги представил толкова пълно и изчерпателно!


Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Turanaga в април 27, 2006, 08:38:11
go6o, похвално е че си подал тази информация, но като човек който се занимава с това искам да кажа няколко неща.
1. Информацията не е актуална (в момента има далеч по - високи класове от посочените на BP)
2. Съществуват и други летни вискозитетни индекси - например летен вискозитет индекс 60 в накои масла за серийни спортни автомобили
3. Означенията по евпропейската спесификация са с буквите А за бензинови и В за дизелови и цифрите от 1 до 5
4. Съществуват и други спесификации като Jaso (японската за мотоциклетни масла) и други стандарти на производители на двигатели като DC (daimler chrysler) BMW, VAG (Volksvagen group), PSA (Peugeot Citroen group), GM (General Motors), Ford и такива при товарни автомобили М.А.N., Volvo, Renault, Scania, Mack ... които са много по - важни при избиране на подходящо масло за конкретния агрегат.


Титла: Двигателно масло - статия
Публикувано от: go6o в април 27, 2006, 16:35:19
Информацията е поднесена умишлено без промяна , не съм аз автора . Колко е актуална - толкоз, има фундаментални неща, те са по важни , и информация която е от полза , поне за обща култура . Аз отдавна карам с масло SL по спецификация , до година може вече и то да не е актуално ... нещата се променят .За това и всяко аргументирано и обосновано твърдение , както и новости в областа ще са добре дошли като допълнение.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Shider в август 21, 2008, 22:32:13
... Аз отдавна карам с масло SL по спецификация , до година може вече и то да не е актуално ... нещата се променят ...

Браво! Информацията е полезна и интересна, поне за обща култура...

Но аз да попитам нещо без да се приема за заяждане, по-скоро да накара потребителите да поразсъждават:
Какво ще се промени догодина? Ще смениш мотора с нещо ултра-модерно, или двигателя на сегашния ти, който е проектиран може би преди пет, седем или повече години според тогавашните стандарти за нефтопродукти, изведнъж ще има нужда от по-актуално масло???


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Goblin в август 22, 2008, 19:03:50
Да, ще има нужда.
По простата причина че маслата се променят, и то не винаги в посока по-добро. Маслата трябва да спазват все по-затягащи се норми против замърсяване и подобни, както и изисквания на автомобилни производители, които не винаги са изисквания за качество, а най-често изисквания за трайност.

Между другото статията по-горе е много изчерпателна, но не засяга специфичните изисквания за мотоциклетите. Докато преди 10-15 години качественото автомобилно масло и качественото мотоциклетно масло са били почти еднакъв продукт, в наши дни двете са абсолютно различни.

Подробности тук, ако ти се занимава да четеш: http://www.maximaoil-bg.com/?p=net


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: fairground в септември 27, 2008, 17:54:05
Браво за статията!! (Не се хваля :biggrin: но аз съм с едно от най-новите масла - Valvoline SAE 15W40, API CJ-4/SM)


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: rado_929 в септември 27, 2008, 20:57:35
Кото човек който от 15 години се рови в тази тема мога да кажа, че статията е добра и полезна поне за обикновенните потребители.
Но искам да напомняч, че тук в България се сблъскваме с друг голям проблем, дали наистина в тубата е това което пише на етикета ?!?!?!
Както знаем тук можем да направим менте на всичко; алкохол, масла, храни, дори и минерална вода.
За съжаление практическия контрол върху качеството на ГОРИВАТА и МАСЛАТА в БГ е НУЛЕВ.
Тук всеки втори е вносител на някакви масла и твърди че само неговите са истински а като отвориш официалния сайт на производитела на маслото той изобщо не посочва представител за България!!!
Е КВО ПРАВИМ ТОГАВА ?????????????????????


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: tyremaster в януари 04, 2009, 00:29:53
Kаталог на MOTUL (http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=323&bid=188&sc=1323&langid=1)
За почти всички марки и модели.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: JAVKATA в декември 30, 2009, 09:57:27
(http://media.snimka.bg/5192/016639761.jpg)


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Vladi4 в януари 09, 2010, 10:59:03
Аз карам Хонда Африка Туин 750 с Лики Моли 20W50 API-SG. Сега отворих на Мотул каталога, който тук сте дали и видях, че за моят мотор го дават 10W40. Ако мина на 10W40 по-добре ли ще е? То май, че е полусинтетика, до като 20W50, мисля че е минерално? Сега го сменям през 5000 км Лики Моли-то и ми гори, около 50-60 грама на 1000 км. В мануала на мотора ми дават през 12000 км да сменям маслото, като препоръчват SE SF, SG без да уточняват другите параметри. Само са дали една таблица с температури в която 10W40 покрива най-голям диапазон.
Може ли да ми каже някой, ако мина на 10W40 и започна да го сменям на 10000 км примерно дали ще имам проблеми с двигателя на Африката? Питам, защото мисля тази година да направя едно пътешествие, като покарам малко повечко, към 16-17 000 км и сигурно ще се наложи някъде по средата на пътя да сменям масло, но поне да е само един път смяната. 


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: forry в януари 09, 2010, 11:30:36
     Влади, аз тази година карах африката с Мотул пълна синтетика 10 на 40. Такова масло ми препоръча чичо доктор, с такова карах! Минал съм близо 12 000 км след смяна на маслото (толкова е по мануал, знаеш)- за всичките тези километри имам липса на не повече от 300-400 милилитра масло, които май даже не са и изгорени като си гледам омазания въздушен филтър! Та, с две думи не съм забелязал нещо да се е скапало по двигателя, даже утре мисля да покарам още малко, че чак тогава да сменям маслото :grin:


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Vladi4 в януари 09, 2010, 12:55:21
Благодаря Фори. Определено ще взема да премина и аз на такова Мотул 10W40. :grin: То в същност не го гори, ами при по-високи скорости и обороти го изхвърля през отдушника на картера към въздушният филтър.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: dragomir_kz в януари 09, 2010, 13:20:59
Кото човек който от 15 години се рови в тази тема мога да кажа, че статията е добра и полезна поне за обикновенните потребители.
Но искам да напомняч, че тук в България се сблъскваме с друг голям проблем, дали наистина в тубата е това което пише на етикета ?!?!?!
Както знаем тук можем да направим менте на всичко; алкохол, масла, храни, дори и минерална вода.
За съжаление практическия контрол върху качеството на ГОРИВАТА и МАСЛАТА в БГ е НУЛЕВ.
Тук всеки втори е вносител на някакви масла и твърди че само неговите са истински а като отвориш официалния сайт на производитела на маслото той изобщо не посочва представител за България!!!
Е КВО ПРАВИМ ТОГАВА ?????????????????????
И цените коренно се различават с маслата продавани в страни на ЕS.Това също ме навежда на мисълта ,че маслата тука са малко или много менте.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Vladi4 в януари 15, 2010, 21:44:51
Каква е РАЗЛИКАТА  между примерно полусинтетично масло 10W40 (производителя е без значение) за бързо оборотни бензинови, четиритактови двигатели за автомобили и за мотоциклети. Какво има в едното, което го няма в другото и защо? Има ли изобщо разлика, или са абсолютно еднакви и само картинките на опаковките им са различни?


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: IwanTT в януари 15, 2010, 21:49:33
Присадки за съеденител, ама точно какво представляват те... не знам. Ако тук има някой химик да каже  :grin:.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: boris_vn в януари 16, 2010, 00:00:07
а каква е разликата между маслата за двигател и скоростна кутия при колите  ,е при моторите всичко е на едно даже и феродо има в калъбалъка  :grin:


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Vladi4 в януари 19, 2010, 18:36:57
Странно. Никой не знае... Всеки е чувал, че имало някакви присадки, но какви ...? Май ще излезе че няма а? Любо Африката твърди, че е карал с ВСЯКАКВИ масла и никога не му се е прецакал съединителя. А той мина над 300 000 (триста хиляди) километра с неговият мотор. :grin: Като под всякакви той каза, че е карал с всякакви автомобилни, с масла от Плама-Плевен, с М10D, даже с двутактови и т.н.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: billigg в октомври 29, 2010, 11:39:49
хмм, темата е добра, поне за общо-образователни цели


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Newman в октомври 22, 2011, 15:47:39
Основните предимства на синтетичното масло пред минералното са:

    - намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм
    - по-добри вискозитетни характеристики, облегчен старт при ниски температури
    - по-бавно стареене на маслото
    - по-добри показатели при високи температури на работа на двигателя
    - почти липсва нагарообразуване
    - по-добри екологични показатели

СЪЩЕСТВУВАТ РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА МОТОРНИТЕ МАСЛА, ЗА ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ЛЕСНО С ТЯХ , ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ОПИШЕМ КАКВО ОЗНАЧАВАТ ПО-ВАЖНИТЕ:

Едно от основните свойства на моторното масло е неговия вискозитет и промяната му при различни температури. Това е мярка за съпротивлението между молекулите на дадена течност. Водата изтича бързо - значи има малък вискозитет, а маслото изтича бавно т.е. вискозитетът му е голям.

Най-популярна сред класификациите на маслата по вискозитет е SAE. Последният и вариант е SAE J-300. Според нея маслата се делят на единадесет вискозитетни класа. Те се делят на три групи – зимни, летни и всесезонни масла.

Първите шест класа са с малък вискозитет и са годни за експлоатация при ниски температури, затова се наричат зимни масла. Обозначават се по следния начин: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Останалите пет класа се означават с числата 20, 30, 40, 50, 60 и са предназначени за работа при високи температури, затова се наричат „летни” масла.

По този начин маслата се разделят според сезоните на годината, което налага смяната им и при смяна на сезона. За да се избегне това неудобство се произвеждат масла, чиито вискозитетно-температурни характеристики им позволяват те да се използват целогодишно. Тези масла се наричат всесезонни. Едно такова масло притежава едновременно характеристиките на едно зимно и едно лятно масло. Обозначава се по следния начин например: 0W-30, колкото по-малка е първата цифра, толкова по-течливо е маслото при ниски температури, а втората ни информира за течливостта при високите температури.

API – американските изисквания за качество, на които трябва да съответства едно масло. Класификация SM – за бензинови двигатели и CI-4 за дизелови двигатели на товарни МПС (леките МПС с дизелови двигатели все още нямат класификация по API).

ACEA ( от Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – това е европейската класификация на моторните масла с по-високи критерии за качество.

От 2004 г. класификацията има следния вид:

Класификацията дели маслата на три класа

Масла клас А/В, който включва следните четири категории:

А1/B1 – Масла за бензинови и дизелови двигатели с особено нисък HTHS вискозитет от 2,6 до 3,5 mPa.s.. Не е подходящо за някои двигатели.

А3/В3 – масло за леки и лекотоварни автомобили с бензинови и дизелови двигатели. Масло с добри вискозитетни показатели и удължен срок на експлоатация.

А3/В4 – масло с добри вискозитетни показатели за двигатели на безин и дизел с директно впръскване на леки и лекотоварни автомобили.

А5/В5 – масло с добри вискозитетни показатели и удължен пробег с нисък HTHS вискозитет за бензинови и дизелови двигатели. Не е подходящо за някои двигатели.

Масла клас C – нов клас масла за дизелови автомобили с филтър за твърди частици и автомобили с TWC катализаторни уредби. Дели се на четири категории:

С1 – нискофрикционни масла с High-Temperature-High-Shear > 2,9 mPa.s, масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%.Отговарят на изискванията на Ford.

С2 – като С1, но съдържанието на сулфатна пепел<0.8%. Отговарят на изискванията на Peugeot – Citroen.

С3 – масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.8%. High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s. Отговарят на изискванията на повечето европейски производители – BMW, VW, Renault, Daimler Chrysler и др.

С4 - масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%. С High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s

М асла клас Е – масла за товарни автомобили, строителна техника и автобуси. Включва следните четири категории:

Е2 – отговаря на MВ 228.1

Е4 – Масла за тежки режими на работа и удължен пробег. За двигатели без DPF. Базира се на MB228.5. Отговарят на Euro 1, 2, 3, и 4 изискванията за допустими вредни емисии.

Е6 – отговарят на Euro 1,2,3, и 4. За двигатели с уредби за намаляване на вредните емисии. За работа с горива с ниско съдържание на сяра max 50 ppm. Low Saps масла. Отговарят на МВ 228.51 и MAN 3477.

Е7 – масла за тежки експлоатационни условия с удължен пробег. За двигатели с SCR и без DPF.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: vankopirona в октомври 31, 2012, 09:59:45

Нека споделя и моя опит с маслата поради фалшиви масла всеки може да се опари , за това купуваите масла само от вносителите на съответните марки предки катах мотора си с МОТУЛ но след 3-та смяна взе да не ми харесва как работи тос сезон смених марката и съм доволе карам енеос 15W50 и е доста по евтин от мотула


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: mimy в май 22, 2013, 10:53:03
пичове не знам какво сте си писали аз ще ви питам.Някой да е карал с Bardahl c60 10w60 racing?Сега карам с хтс с60 15в50 срад 750 е мотора.Такова състезателно не мога да намеря... Иначе за мойто мисля че е оригинално  :smile: направих му тест като размалко върху вратата на гаража и то се растла като някаква бактерия,(пише че полемпва по металните части),а не се стече надоло както дурго масло  :)


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в януари 29, 2014, 10:40:24
Bardahl xtc c60 10w40.Да ви кажа честно,не откривам разлика меьду него и другите масла с които съм карал.Май на Кастрол пак ще се спра от най високата им серия


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: iaskoo в януари 29, 2014, 17:39:55
Нека споделя и моя опит с маслата поради фалшиви масла всеки може да се опари , за това купуваите масла само от вносителите на съответните марки предки катах мотора си с МОТУЛ но след 3-та смяна взе да не ми харесва как работи тос сезон смених марката и съм доволе карам енеос 15W50 и е доста по евтин от мотула
аз два пъти съм патил от МОТУЛ,няколко клиента също,не е добро масло,визкозитета му е добър до към 2000км и после става бозаа.Моторекс съм признал за добро масло,Игол също е добро,Кастрол.Един клиент сега иска да му сложа Бардал,пита ме добро ли е но му казах че за масло което не съм пробвал не мога да му дам отговор,а и не съм сипвал на други,така че дайте някво мнение за него :D


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: jagobi в януари 29, 2014, 19:42:36
от опита си и познанията знам че в автомобилното масло има молибден който не е дружелюбен със съединителите на моторите кара ги да плъзгат,а за масло предпочитам YACOO слагам на доста мотори такова и до сега нямам проблеми вземам го от вносителя от пловдив работи и по интернет и  е много точен,тва е старо френско масло 70-80те години е било маслото на шампионите всички ралиджии са карали с такова,за мотул не мога да кажа нищо хубаво виждал съм скапани съединители и дори двигател,за репсола също мога да кажа добри неща и него го ползвам вземам го от тех ко който са вносители се пак хонда го предпочита-наздраве


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: mendi в януари 29, 2014, 21:25:36
аз два пъти съм патил от МОТУЛ,няколко клиента също,не е добро масло,визкозитета му е добър до към 2000км и после става бозаа.
Е че аз през такъв пробег го сменям, независимо от марката.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: maldezzar в януари 29, 2014, 22:28:44
аз два пъти съм патил от МОТУЛ,няколко клиента също,не е добро масло,визкозитета му е добър до към 2000км и после става бозаа.Моторекс съм признал за добро масло,Игол също е добро,Кастрол.Един клиент сега иска да му сложа Бардал,пита ме добро ли е но му казах че за масло което не съм пробвал не мога да му дам отговор,а и не съм сипвал на други,така че дайте някво мнение за него :D
Няколко приятели карат с бардал  - 2 ма с 954 -ки , един с Сузуки К6(и тоя пич на миналия мотор Кавазаки ЗХ10Р 2008 ) и един с Кава З1000 2005 пак караше с него . Та доволни са мисля и аз да го пробвам тоя сезон . Карах аз с Yacoo на ф4и то няколко месеца доволен съм от маслото , а на 125-цата на нея Синоко от колегата Мх . Имах и една друга ф4и дето ми я беше оставил приятел с Мотул беше сменяно месец и малко преди да ми го остави . Не съм усетил някаква разлика от тези масла (но съм предубеден към Мотула и не бих сипал от него в мой мотор)  :D


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: iaskoo в януари 29, 2014, 22:31:44
Няколко приятели карат с бардал  - 2 ма с 954 -ки , един с Сузуки К6(и тоя пич на миналия мотор Кавазаки ЗХ10Р 2008 ) и един с Кава З1000 2005 пак караше с него . Та доволни са мисля и аз да го пробвам тоя сезон . Карах аз с Yacoo на ф4и то няколко месеца доволен съм от маслото , а на 125-цата на нея Синоко от колегата Мх . Имах и една друга ф4и дето ми я беше оставил приятел с Мотул беше сменяно месец и малко преди да ми го остави . Не съм усетил някаква разлика от тези масла (но съм предубеден към Мотула и не бих сипал от него в мой мотор)  :D
ЕВАЛА :x


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: iaskoo в януари 29, 2014, 22:32:39
Е че аз през такъв пробег го сменям, независимо от марката.

НА СКУТЕР МОЖЕ ДА иначе ква ти е логиката


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: soadfan в януари 30, 2014, 06:52:07
НА СКУТЕР МОЖЕ ДА иначе ква ти е логиката

Като на Пламен - иска да е сигурен, че маслото не се е разтекло. Като има възможност да го прави. Аз сменям по ръководство - 12000 км или 1 година и на мотора и на колата. Нито с едното нито с другото за сега съм правил пробега в рамките на 1 година, но пак сменям.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Сърбина в януари 30, 2014, 11:07:25
Мотула наистина след 2000км прилича на боза. Сега мисля да тествам Sunoco. Само се чудя 10/40 или 15/50? Някой да даде съвет. Вярно, че лятото си става топличко и се препоръчва по-рядко масло, ама и  кошера ми е стар. Щото 15/50 ми идва на 40 лева без доставката и клоня към него. По-добра оферта за момента не намерих.  :grin:


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: JAVKATA в януари 30, 2014, 11:10:04
Вярно, че лятото си става топличко и се препоръчва по-рядко масло, ама и  кошера ми е стар. Щото 15/50 ми идва на 40 лева без доставката и клоня към него. По-добра оферта за момента не намерих.  :grin:
Обратното май трябва да е-за жега по-гъсто,а за студен климат по-рядко масло.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Сърбина в януари 30, 2014, 11:12:22
Аз уж седя в час пък все двойки имам.  :-) Прав си, даже има и логика. Ще си пердаша с 10/40 и т,ва е.  :grin:


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: JAVKATA в януари 30, 2014, 11:17:59
Малко се пише за естерните масла-а именно,че си запазват вискозитета в по-големи темп. граници.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: the slow heart в януари 30, 2014, 11:49:10
Всяка сериозна марка като извади масло е принудена да инвестира доста за да наложи името му като качествено. Отделно се нарояват фалшификати дето не обичат да инвестират, правят дъмпинг на цените и влачат дивидент от името, за което се труди друг. Това принуждава сериозните производители да изоставят имената на продукти със сериозно дискредитирано качество на пазара и да излизат с нови такива. И т.н. постоянно се надцакват. Става така, че дори сериозни производители фабрикуват нискокачествени продукти и възприемат тактиката за борба на пазара водена от фалшификаторите - това съвсем сериозно, случва се фирмени служители да съветват лоялни клиенти да ползват не-фирмени консумативи за например лизингови возила. Та тия проблеми с маслата имат много фактори от които зависят. Затова да се каже 'тия' са боклук е много относителна информация. От кого е тръгнало и през кого е минало маслото докато дойде до теб си е доста съмнително, кой каквото и да разправя. За съжаление никак не е евтино да се изследват такива продукти в лаборатория.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: soadfan в януари 30, 2014, 18:17:27
Мотула наистина след 2000км прилича на боза. Сега мисля да тествам Sunoco. Само се чудя 10/40 или 15/50? Някой да даде съвет. Вярно, че лятото си става топличко и се препоръчва по-рядко масло, ама и  кошера ми е стар. Щото 15/50 ми идва на 40 лева без доставката и клоня към него. По-добра оферта за момента не намерих.  :grin:

Аз съм доволен от 10W60 на суноко.
Само да вметна, че вискозитет не означава рядко/гъсто/тънко/дебело, а способността на дадена течност да преодолява вътрешното си съпротивление, т.е. течливост. т.е. способността на маслото да тече при минусови температури, както и да не тече прекалено при високи. Приема се, че тестовете се правят при работна температура на ДВГ от 100 градуса, а индексите са зимен и летен и означават температура на околната среда. т.е. в нашия климат температури от порядъка на 40 градуса вече не са мит, така че като нищо можеш да си му шибнеш 15/50


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Fbegov в януари 31, 2014, 00:41:07
 Никой в днешно време не е сигурен какво купува.
 Купувайте от най-надеждния вносител, който е контролиран и дава гаранции.
 Аз се придъжам към Касрол и всичко ми е Кастрол с малки изключения.
 Всички масла стават на боза, при подходящо третиране.
 Не виждам как някой може да препоръча масло, когато не знае нищо за най-малкото основни компоненти, които се забъркват там.

 Аз мятам мотора в Ямаха-сервиз и ми сипват 10в50 (касртол) и ми викат - ела след 10000км. - ама,. няма ама!
 Един път изкарах 12000км. друг път 4000 - зависи как и къде караш..
.. ъъ аз сам си познавам, кога маслото ми е на чорба!


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Fbegov в януари 31, 2014, 00:57:49
Аз съм доволен от 10W60 на суноко.
Само да вметна, че вискозитет не означава рядко/гъсто/тънко/дебело, а способността на дадена течност да преодолява вътрешното си съпротивление, т.е. течливост. т.е. способността на маслото да тече при минусови температури, както и да не тече прекалено при високи. Приема се, че тестовете се правят при работна температура на ДВГ от 100 градуса, а индексите са зимен и летен и означават температура на околната среда. т.е. в нашия климат температури от порядъка на 40 градуса вече не са мит, така че като нищо можеш да си му шибнеш 15/50 А защо не 10в50???


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: soadfan в януари 31, 2014, 06:01:28


 А защо не 10в50???
Колегата е в дилема между 10в40 и 15в50, за това съм го написал. Аз миналата година сложих 10в60, просто защото нямаше 10в50 синтетично масло на Суноко. Сега съм сложил Мидланд 10В5 (и на колата съм сложил мидланд и в двг, както и в скоростната кутия


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Tuti в януари 31, 2014, 08:41:58
(http://www.bikebiz.com.au/product_images/e/883/ymd_65012_01_02x001__33663_zoom.jpg)

с това карам и колкото сипя толкова източвам


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: KirkHammet в януари 31, 2014, 09:56:41
Някакво мнение за Agip (Eni), по-специално 10W40 полу синтетика? В книжката на мотора не е написано нищо конкретно, единствено да отговаря на JASO MA стандарта. Мотора е SV650 с V образен двигател, рядко вдигам над 6-7к оборота. Преди си карах колата с Agip 4T Racing 10W60 и бях много доволен, но то е пълна синтетика.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в януари 31, 2014, 10:32:55
Високия клас на всички производители според мен е много качествен.Гледайте какво се сипва на определения модел,от мануала,а марката мисля нема толкова голямо значение.Естествено да не е менте де!


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: shobo в януари 31, 2014, 10:38:43
може да е банално ама аз слагам MOTUL 300V 10w40

не мисля че на нашия пазар има нещо драстично по добро от това масло.

а по темата за ментетата, аз само чувам за тях, не съм виждал.  :o


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в януари 31, 2014, 11:45:20
Маслото дето го слагаш е може би най доброто.А меьду другото ментета и аз не съм виждал само слухове някакви се носят


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: jagobi в януари 31, 2014, 13:37:19
Маслото дето го слагаш е може би най доброто.А меьду другото ментета и аз не съм виждал само слухове някакви се носят

за ментета на мотул питайте пистарките от варна там се чу че 2 мотора сдухали двигателите,при мен 1 р1 ца счупи скорости пак с мотул хонда с3000 кола назобена турбини валове чипове вдига 10к оборота и манометъра на маслото както е на 3 след 2 мин газ пада на нула и двигателя чао,моето мнение е че маслата приятели са като алкохола скъпо е значи се прави менте минаваха по сервизите хора да изкупуват туби от масла плащаха по лев за 4л и по 0,50ст за 1л за кво са им тея туби да си слагат вино ли?не подценявайте фалшификаторите, а също минават хора да изкупуват старо масло (за печки било)друг път рециклират и пълнят яко Адриан от форума VFR800 купи евтин мобил от няква верига на промо и ангренажните вериги и обтегачите чао така че моето мнение е че има яко масло фалш


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: IvOoOo в януари 31, 2014, 14:07:53
Аз лично не виждам как скорости ще заминат от кофти масло...
300v в какви туби го купувате? Един познат си кара мотора само с такова и казва, че истинското идва в метални туби.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: mitakabg в януари 31, 2014, 14:37:53
аз карам хонда паневропа и от както е в мен зареждам repsoll 10w50 така го дават по менуал и съм супер доволен


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: shobo в януари 31, 2014, 14:46:20
Аз лично не виждам как скорости ще заминат от кофти масло...
300v в какви туби го купувате? Един познат си кара мотора само с такова и казва, че истинското идва в метални туби.

мисля че 300v което е за коли е в метални туби, мотоциклетното си е в пластмасова.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в януари 31, 2014, 21:59:20
За мотори е в пластмаса.1 или 4 литра туби


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: IvOoOo в януари 31, 2014, 23:13:48
Значи той е просТ и си кара мотора с масло за кола...
За тоя сезон си взех IP 15/50 полусинтетика. Още не съм го пробвал, но сякаш е по-мазно. Дори като се избърша още ми се хлъзгат ръцете.

А няква идея защо старото ми масло не се пресича с вода? Разля се по масата с вода/антифриз, но не се смесват и не се пресича. Новото веднага побелява, но старото не мърда.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: iaskoo в януари 31, 2014, 23:17:04
масло и вода не се смесват


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: IvOoOo в януари 31, 2014, 23:27:18
Е нали маслото се пресича като попадне вода в него и побелява?


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: iaskoo в януари 31, 2014, 23:31:40
сипи в прозрачен съд вода и после масло,и виж резултата на другия ден


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в февруари 14, 2014, 15:18:32
Нещо много интересно се случи днес.С един приятел сменихме маслото на неговата Yamaha 600cc 2004g.модела не знам точно как се води.От каласа на ХОРНЕТА е yz-6 или нещо от сорта.Стана следното-след смяната карахме около 10тина километра,загасихме моторите за окло 30мин.,ходихме до един магазин.След това си палим и тръгваме,ма тръгнах само аз,момчето не успя.Мотора си пали включва си на скорост но не може да тръгне,нещо съединителя не може да зацепи.Маслото е BARDAHL 10W40пълна синтетика CTX C60 10W40 мисля беше.Моя мотор е със същото и си върви,но забелязвам че първа повече чатка,като минавам от свободна,и отзад пропушва малко черен пушак като го форсирам на място.Старото ми масло беше МОТУЛ 300V.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: maldezzar в февруари 14, 2014, 17:16:35
Нещо много интересно се случи днес.С един приятел сменихме маслото на неговата Yamaha 600cc 2004g.модела не знам точно как се води.От каласа на ХОРНЕТА е yz-6 или нещо от сорта.Стана следното-след смяната карахме около 10тина километра,загасихме моторите за окло 30мин.,ходихме до един магазин.След това си палим и тръгваме,ма тръгнах само аз,момчето не успя.Мотора си пали включва си на скорост но не може да тръгне,нещо съединителя не може да зацепи.Маслото е BARDAHL 10W40пълна синтетика CTX C60 10W40 мисля беше.Моя мотор е със същото и си върви,но забелязвам че първа повече чатка,като минавам от свободна,и отзад пропушва малко черен пушак като го форсирам на място.Старото ми масло беше МОТУЛ 300V.
Маслото от къде го купихте ????


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Hamelion в февруари 14, 2014, 17:48:11
Какво значи от къде го е купил? Няма да е от бакалията със сигорност.Мисля че проблема няма да е в маслото по добрете отворете и вижте.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в февруари 14, 2014, 18:20:13
от официалния вносител по Еконт 28лв.литъра


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: maldezzar в февруари 14, 2014, 18:49:04
Какво значи от къде го е купил? Няма да е от бакалията със сигорност.Мисля че проблема няма да е в маслото по добрете отворете и вижте.
Значи ,че питам дали е го е купил от официалния вносител (Про спеед) или от някой си магазин . А иначе и аз вчера взех 10в40 Бардал тия дни ще го сменя .Просто имам няколко приятели карали миналата година с Бардал и са много доволни , затова питам .
П.П. До колегата с проблема като разберете разкажи къде е бил проблема в ФЗ-6 , а иначе от мойте фр 2 ма са с 954 и Бардал и не съм чул лоша дума за маслото ,затова и аз взех да пробвам  :o


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Hamelion в февруари 14, 2014, 20:14:48
Не го приемай като заяждане.Просто бардала не е чак толкова разпостранено като масло все още.Малко вероятно е да е менте а и съгласете се че неможе да обвиняваме маслото за всички проблеми :) .
П.П.Аз ползвам около 90% от продуктите на бардал доволен съм


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: maldezzar в февруари 16, 2014, 09:56:52
Не го приемай като заяждане.Просто бардала не е чак толкова разпостранено като масло все още.Малко вероятно е да е менте а и съгласете се че неможе да обвиняваме маслото за всички проблеми :) .
П.П.Аз ползвам около 90% от продуктите на бардал доволен съм
:oops:  ми ще чакаме да видиме колегата какво ще сподели ,какъв е бил проблема на Ямашката  :o


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: kawasuna в ноември 09, 2015, 15:45:20
Проблема беше в нещо си откачено,или нещо от сорта,вече съм забравил.Извинявам се за закъснелия отговор:)


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: dirtlego в юни 28, 2016, 12:49:17
Моми и момци, другари,
Има ли и други колеги, които да забелязват запенено масло след каране?
Сипах Yamalube 10W40 и като сляза гледам през стъклото, че се е позапенило. Не съм голям експерт, но смятам, че за мазането не е добре да се пени. Преди да сменя маслото, като че ли не бях забелязал да се газира толкова. Наближава време да сменям и докато е топло мисля да пробвам BEL-RAY EXS 10W/50 пълна синтетика.
Някакви мисли?


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Skywlak в юни 28, 2016, 13:30:13
Миналата година карах с ямалуб 10в40
Тази година пак съм с такова, за 2000км не съм имал ядове.

п.с.Нямам джамче да видя дали се пени или не


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: Esper в юни 28, 2016, 13:35:28
Tcъ... Мислех, че съм го виждал всякакво но газирано не съм!
Но пък и не съм купувал масла от подобен калибър, чиито названия зорлем се събират в един SMS  :-)


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: ivchotr в юни 28, 2016, 14:40:04
п.с.Нямам джамче да видя дали се пени или не

И по-добре. Иначе почва едно филмиране...

Към колегата по-горе. Като загрее достатъчно, тури малко между два пръста и го разтъркай. Ако не става, ще разбереш лесно. Няма да се пързаля, а по-скоро ще "скърца".


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: dirtlego в юни 28, 2016, 14:58:10
Цитат
Миналата година карах с ямалуб 10в40
Тази година пак съм с такова, за 2000км не съм имал ядове.

Skywlak, и аз не съм имал грижи, ама пък да карам с шампанско не ми се види правилно. А иначе мисля, че Eneos е производител на Yamalube и се слави с качество.


Титла: Re: Двигателно масло - статия
Публикувано от: ildivvy в юни 28, 2016, 15:09:53
Аз пък пак успях да наглася "организация" и да ми донесат масло от Германия. Кастрол 10/40 "Тризон технология"- (т.е. най-новото) на цена 15лв/лтр! Досега съм бил доволен,дано и занапред да е така! Има доста разлика с продаваното по нашите ширини и то не само в цената!